Nowe cele środowiskowe

Nowe cele środowiskowe Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski (PE) poinformował, że w miniony poniedziałek Prezydium PE, czyli organ określający zasady pracy tej instytucji, ujawnił ambitne nowe cele środowiskowe na kadencję parlamentarną 2019-2024.

W myśl owych celów, PE zobowiązuje się do wniesienia pozytywnego wkładu w zrównoważony rozwój, zarówno politycznie, legislacyjnie, jak i operacyjnie.

Nowe cele środowiskowe do osiągnięcia do 2024 r.

Awaria klimatyczna stała się jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. Było to widoczne w ostatnich wyborach europejskich, w których obywatele postawili walkę o naszą planetę na pierwszym miejscu w programie politycznym UE. Parlament Europejski był bardzo aktywny w zmniejszaniu swojego wpływu na środowisko w ciągu ostatnich kilku lat. W rzeczywistości jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla od 2016 r. I zachęcamy inne instytucje UE do pójścia w jego ślady, aby wspólnie zrekompensować nieredukowalne bezpośrednie i pośrednie emisje dwutlenku węgla tak szybko, jak to możliwe. Musimy jednak pójść o krok dalej, aby spełnić nasze zobowiązanie do ciągłego doskonalenia naszych wyników w zakresie ochrony środowiska. Te środki są krokiem we właściwym kierunku – skomentował decyzję Prezydium David Maria Sassoli, przewodniczący PE.

Ustalony został nowy termin – rok 2024 – do którego osiągnięte powinny zostać określone cele. W tym czasie ma zostać ograniczony ślad węglowy PE o co najmniej 40% w porównaniu z 2006 r. Emisja dwutlenku węgla z transportu osób ma zostać zmniejszona o 30% – również w porównaniu z 2006 r. Z kolei zużycie energii – w porównaniu z 2012 r. –ma zostać ograniczone o co najmniej 20%. Zaplanowano także zmniejszenie zużycia papieru o 50% w latach 2019-2024 w porównaniu do okresu 2010-2014.

Nowe cele środowiskowe – ważny krok PE

Jak zaznacza Parlament Europejski, cele obejmują również zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i gospodarowanie nimi, zużycie wody, energię odnawialną i zielone zamówienia publiczne.

Parlament Europejski, międzynarodowa instytucja zatrudniająca wiele tysięcy osób, jest dobrze przygotowana do poprowadzenia transformacji w kierunku zrównoważonej, neutralnej pod względem klimatu i zasobooszczędnej europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Zaczęliśmy już minimalizować nasz wpływ na środowisko i promowanie zrównoważonego rozwoju, ale w miarę upływu czasu dla PE równie ważne jest, aby regularnie oceniał cele i środki w celu podniesienia poziomu ambicji. Uważam dzisiejszą decyzję o ujednoliconych celach środowiskowych do 2024 r. za ważny krok w kierunku kompleksowego raportowania zrównoważonego rozwoju przez Parlament – dodał Heidi Hautala, wiceprzewodniczący PE, odpowiedzialny za system ekozarządzania i audytu w Unii Europejskiej (EMAS).

Na podstawie informacji nadesłanej przez PE

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny