Zielony sojusz

Norwegia i UE tworzą zielony sojusz

Unia Europejska (UE) i Norwegia tworzą zielony sojusz w celu współpracy w kwestiach klimatu, środowiska, energii i czystego przemysłu. Poinformowała o tym Komisja Europejska (KE). Umowę podpisali Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE i Jonas Gahr Støre, premier Norwegii.

Zielony sojusz wzmocni działania klimatyczne

Jak tłumaczy KE, zielony sojusz ma na celu wzmocnienie działań klimatycznych oraz ochronę środowiska. Zakłada on również współpracę w obszarze czystej energii i transformacji przemysłowej. Obie strony dążą do redukcji emisji o 55% do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Priorytetowe obszary działania sojuszu obejmują przeciwdziałanie zmianie klimatu i ochronę środowiska. Wśród nich KE wymieniła także zieloną transformację przemysłową, zastosowanie czystej energii i obniżanie emisji z transportu. Do priorytetów współpracy należą też innowacyjne rozwiązania przyjazne środowisku, nauka, edukacja i innowacje oraz zrównoważone finansowanie. To druga umowa tego typu. Pierwszą podpisano w 2021 r. między UE a Japonią.

Zarówno UE, jak i Norwegia zobowiązały się do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. W grę wchodzi utrzymanie wzrostu temperatury poniżej 1,5°C i ochrona bioróżnorodności. Oba podmioty wspólnie dążą do proekologicznej przyszłości i promowania zrównoważonych inwestycji. Zielony sojusz będzie wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak wodór i energia ze źródeł morskich. W sektorze transportu prace skupią się na redukcji emisji i żegludze bezemisyjnej.

Współpraca na rzecz zdrowszej przyszłości

– Norwegia jest długoletnim i wiarygodnym partnerem UE, z którym dzielimy wspólną wizję kontynentu neutralnego dla klimatu. Chcemy, aby nasze społeczeństwa i gospodarki rozwijały się przy jednoczesnym ograniczaniu emisji, ochronie przyrody, obniżaniu emisyjności naszych systemów energetycznych i przy ekologizacji przemysłu. Ten zielony sojusz sprawi, że nasze więzi będą jeszcze silniejsze i umożliwi nam wspólne zaprojektowanie lepszej przyszłości – podkreśliła przewodnicząca KE.

Z kolei Frans Timmermans – wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu – wyraził satysfakcję ze współpracy na rzecz zdrowszej przyszłości.

Zielony sojusz – dowód proekologicznej determinacji

Jak tłumaczy KE, zielony sojusz między UE a Norwegią jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ma on na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i dostosowanie polityki klimatycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dążenie do zrównoważonej przyszłości jest kluczowe dla ochrony planety dla przyszłych pokoleń – podkreśliła KE. Omawiany sojusz pokazuje determinację UE i Norwegii w zakresie wspólnego podejmowania działań w dziedzinie ochrony klimatu, środowiska, wykorzystania energii odnawialnej i wdrażania zrównoważonego przemysłu. Współpraca otwiera nowe możliwości wymiany wiedzy, technologii i innowacji, które przyśpieszą zieloną transformację na kontynencie – dodała KE.

Co obejmować ma współpraca?

W ramach zielonego sojuszu obie strony będą wspierać rozwój technologii wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla. Mają też współpracować nad promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Współpraca między UE a Norwegią obejmie również zaangażowanie w kwestie globalne, takie jak zarządzanie chemikaliami, odpadami i zrównoważone zarządzanie oceanami. Poprzez działania na rzecz ochrony oceanów i zrównoważonego rybołówstwa, sojusz ma na celu zagwarantowanie zdrowego ekosystemu morskiego dla przyszłych pokoleń.

Według KE, wspierając rozwijające się i wschodzące gospodarki w procesie wdrażania polityk klimatycznych i środowiskowych, UE i Norwegia zamierzają przyczynić się do globalnego wysiłku na rzecz ochrony klimatu. Wspólne finansowanie działań związanych z klimatem pomoże również w realizacji celów Porozumienia Paryskiego. Zielony sojusz jest ważnym krokiem na drodze do współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska. Inicjatywa ta może zainspirować inne państwa do podjęcia podobnych wysiłków, w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zachowania planety dla przyszłych pokoleń.

Szansa na rozwój nowych sektorów gospodarki

Zdaniem KE, w perspektywie długoterminowej sojusz pomiędzy UE a Norwegią może prowadzić do rozwoju nowych sektorów gospodarki. Być może przyczyni się również do tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności. Omawiana współpraca ma stanowić dowód, że jednocząc siły, kraje mogą efektywnie zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi i środowiskowymi, jednocześnie dążąc do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny