Niebieskie granty

„Niebieskie granty” na zielone pomysły

Firma Volkswagen Poznań (VP) poinformowała, że zwycięzcy konkursu ekologicznego pn. „Niebieskie granty” mogą liczyć na 90 tys. zł. Kto może ubiegać się o te środki? Firma wskazuje, że mogą się o te pieniądze ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Wielkopolski. Muszą mieć one jednak pomysły na to, jak m.in. oszczędzać energię, wodę, czy prowadzić skuteczną edukacją ekologiczną.

Skąd pomysł na „Niebieskie granty”?

– Jesteśmy częścią lokalnej społeczności, a naszym celem jest zrównoważony rozwój. Dlatego od wielu lat chętnie wspieramy działania na rzecz ochrony środowiska w naszym otoczeniu. Organizacje pozarządowe najlepiej znają lokalne potrzeby, wiedzą jakie inicjatywy są potrzebne na danym terenie. I stąd pomysł na konkurs „Niebieskie granty” – przekonuje Stefanii Hegels, prezes VP.

Kto może się zgłosić?

Łączna kwota do podziału wynosi 90 tys. zł. Pieniądze te trafią do trzech zwycięzców, z których każdy otrzyma po 30 tys. zł. – O „Niebieskie granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Wielkopolski i działające lub planujące działać na rzecz społeczności lokalnych na terenie Poznania i/lub powiatu wrzesińskiego to jest warunek formalny. Wkład własny nie jest wymagany – zaznacza Anna Pomorska, ekspert ds. ESG w VP.

Jak zaznacza producent pojazdów, projekty związane z ochroną środowiska muszą zostać zrealizowane w sąsiedztwie zakładów VP. Oznacza to, że powinny one zostać przeprowadzone w poznańskim Antoninku, na Wildzie (dzielnica Poznania) bądź w powiecie wrzesińskim.

Organizator wskazuje, że na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące alternatywnych źródeł energii oraz jej oszczędzania. Ponadto premiowane mogą być działania związane z edukacją ekologiczną (chodzi np. o pomysły związane z dzieleniem się żywnością). To jednak nie wszystko. W konkursie nacisk położono również na bioróżnorodność (m.in. łąki kwietne, budki lęgowe), zielono-niebieską infrastrukturę (pozyskiwanie deszczówki, oszczędzanie wody, czy kompostownie). Ponadto konkurs obejmuje także pomysły z dziedziny gospodarki o obiegu zamkniętym. W tym ostatnim przypadku chodzi o takie działania, jak m. in. warsztaty tworzenia rzeczy z odpadów, czy nadawanie nowego życia starym meblom.

„Niebieskie granty” – do kiedy nabór projektów?

Nabór projektów konkursowych potrwa do 25 września br. Później nastąpi ocena formalna wszystkich projektów oraz ocena merytoryczna. Ogłoszenie zwycięskich inicjatyw nastąpi 17 października. Same projekty mogą być realizowane od 2 listopada br. do 31 maja 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Niebieskie granty” dostępne są na stronie: https://volkswagen-poznan.pl/niebieskie-granty.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny