niebezpiecznych pierwiastków

Sprawdzili zawartość niebezpiecznych pierwiastków w zabawkach

Pięć wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (IH) od marca do lipca 2023 r. sprawdziło oznakowanie 20 modeli zabawek elektronicznych. Jak podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w kontrolę zaangażowane były jednostki z Gdańska, Lublina, Olsztyna, Poznania i Wrocławia. Sprawdzane były głównie pojazdy, pistolety, sygnalizator, mikser i żelazko. Wszystkie produkty zweryfikowano w laboratorium badawczym. Jak podał urząd antymonopolowy, eksperci sprawdzili zawartość niebezpiecznych pierwiastków: ołowiu, rtęci, kadmu, chromu i bromu w zabawkach.

Skontrolowane zabawki wyprodukowano w Chinach

Sprawdzonych zostało 14 sprzedawców hurtowych oraz cztery sklepy detaliczne. Kontrolą objęto dwóch producentów i 16 importerów. Wszystkie skontrolowane zabawki wyprodukowano w Chinach. W dwóch przypadkach wytworzono je na zlecenie polskich przedsiębiorców, którzy tym samym, w świetle przepisów, są ich producentami. Prezes UOKiK wraz z IH nadzoruje rynek i dba o to, by w ręce konsumentów trafiały produkty bezpieczne i prawidłowo oznakowane. Jednocześnie muszą to być wyroby, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Tym razem pod lupę trafiły popularne wśród dzieci zabawki elektroniczne.

Jak zaznaczył UOKiK, przedsiębiorcy do kontroli typowani są na podstawie monitoringu własnego i wyników wcześniejszych kontroli. Pomocne są również sygnały medialne od konsumentów i przedsiębiorców.

W trakcie kontroli, inspektorzy zweryfikowali, czy produkty posiadają odpowiednie oznakowanie i czy spełniają wymagania formalne. Na 20 modeli zabawek siedem zostało zakwestionowanych. W jednym przypadku brakowało deklaracji zgodności, a w sześciu przypadkach była ona nieprawidłowa. Efektem tych nieprawidłowości był brak pewności, czy dana zabawka spełnia obowiązujące wymagania.

W innym przypadku brakowało numeru typu, partii lub serii albo innej informacji identyfikującej zabawkę. Jak wskazał UOKiK, utrudnia to działania organom kontroli oraz dochodzenie praw konsumentom.

Zawartość niebezpiecznych pierwiastków i ich rozmieszczenie w zabawkach

W trakcie omawianej kontroli sprawdzono zawartość substancji niebezpiecznych oraz ich rozmieszczenie w zabawkach. Urząd antymonopolowy wskazał, iż wystarczy, że w jednym elemencie przekroczona jest zawartość substancji niebezpiecznej i cały produkt uznany jest za niezgodny z normami.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano aż 18 z 20 zbadanych modeli zabawek elektrycznych. Testy wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości substancji niebezpiecznych. Najczęściej wykrywano ołów i kadm. To substancje, które mogą uwalniać się z odpadów elektrycznych i przenikać do środowiska przyrodniczego, w efekcie czego powodują jego zanieczyszczenie.

W jednym z elementów badanej zabawki (auta) stwierdzono znacznie przekroczoną zawartość ołowiu: 1343042 mg/kg (norma 1000 mg/kg). Stężenie ołowiu zostało zatem przekroczone aż 1343 razy! W 11 zabawkach normy były przekroczone aż 300-krotnie.

W efekcie stwierdzonych nieprawidłowości wystosowanych zostało 18 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomiona zostały również organy ścigania.

Jak zaznaczył UOKiK, za wprowadzanie do obrotu lub oddanie do użytku produktów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami grozi kara grzywny nakładana przez sąd.

Na podstawie uokik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny