nawozy przyjazne dla środowiska

Nawozy przyjazne dla środowiska – konkurs ogłoszony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaprasza do udziału w konkursie „Szybka ścieżka”, adresowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych technologii nawozów.

Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska – konkurs NCBiR-u

Jak podaje NCBiR, celem projektu jest opracowanie rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, które przyczyni się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa stosowania nawozów przy poszanowaniu środowiska przyrodniczego. Na konkurs przeznaczono 200 mln zł.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych – dodaje NCBiR, a projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi), lecz liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Na wnioski NCBiR będzie czekać od 14 listopada br. do 14 stycznia 2020 r.

Centrum zapewnia, że zakres tematyczny konkursu został opracowany na podstawie dokumentu pt. „Mapa rozwoju rynków i technologii dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska”. To opracowanie jest rezultatem procesu przedsiębiorczego odkrywania, prowadzonego z udziałem przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji społecznych.

Konkurs ogłoszony został w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na podstawie www.ncbr.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner medialny