zieloną stronę mocy

Chcą przejść na „zieloną stronę mocy”

Sektor opieki zdrowotnej w znaczący sposób przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Dlatego wielkopolskie szpitale chcą stopniowo przechodzić na „zieloną stronę mocy” – wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

29 szpitali chce przejść na „zieloną stronę mocy”

29 placówek zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Szpitali podpisało deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju. We wtorek, 27 lutego br., Paulina Stochniałek, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisała – w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego – „Deklarację o współpracy”. Została ona podpisana z dyrektorami podmiotów leczniczych zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Szpitali. To wynik podjętej pod koniec ubiegłego roku uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Współpraca przyczyni się do zrównoważonego rozwoju ochrony zdrowia w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju koncepcji zielonych szpitali”. Taką treść zawarto w uchwale zarządu województwa, podpisanej przez Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego.

– Chcemy się dzielić dobrymi praktykami. Nawet jeśli są to drobne rzeczy, które nie wymagają nakładów finansowych. Czasami potrzebna jest tylko zmiana myślenia o funkcjonowaniu szpitali i odpowiedniego przeszkolenia personelu. Placówki ochrony zdrowia mogą na tym zyskać także ekonomicznie. Dlatego będziemy organizować różnego rodzaju szkolenia oraz konferencje – zapowiedziała Paulina Stochniałek.

Propagowanie idei „zielonych” szpitali

Jak zaznaczył UMWW, Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat podejmuje wielotorowe działania mające za zadanie propagowania idei „zielonych” szpitali. Mając na uwadze zaangażowanie samorządu oraz marszałkowskich placówek ochrony zdrowia, podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy, służącej wzmocnieniu ich potencjału, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w ramach długoterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego. Główne cele podjętych działań, do których się zobligowano to przede wszystkim: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ochrona społeczności przed skutkami zmian klimatu oraz wsparcie dekarbonizacji opieki zdrowotnej.

Teraz do strategii realizowanej przez szpitale marszałkowskie przystąpiło 29 placówek powiatowych.

Przy okazji UMWW przypomniał, że marszałkowski Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest pierwszym „zielonym szpitalem” w Polsce. W 2022 r. placówka dołączyła do społeczności Global Green and Healthy Hospitals. Liczy ona ponad 1450 członków z 72 krajów, reprezentujących interesy ponad 43 tys. szpitali i ośrodków zdrowia. Członkowie społeczności „zielonych szpitali” wykorzystują innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby przekształcić sektor zdrowia i wspierać zdrową przyszłość dla ludzi i planety – zaznaczył urząd marszałkowski.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny