Na rzecz zrównoważonej uprawy kakao

Na rzecz zrównoważonej uprawy kakao

Firma Lidl poinformowała, że utworzyła ośrodek szkoleniowy pn. PROCACAO dla rolników posiadających małe gospodarstwa na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Plantatorzy poznają tam przyjazne środowisku i nowoczesne techniki uprawy kakao, które pomogą w zwiększeniu zbiorów. Według sieci handlowej, dzięki temu rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności i ograniczeniu oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

PROCACAO – projekt na rzecz zrównoważonej uprawy kakao

Lidl, realizując projekt PROCACAO, chce potwierdzić, że rolnictwo i ochrona środowiska mogą iść w parze. Podstawą długoterminowej uprawy i zbioru surowców do produkcji żywności jest funkcjonujący ekosystem, który należy chronić. Dlatego Lidl w 2012 r. opracował strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach której koncentruje się na łańcuchu wartości i jego poszczególnych elementach. Ośrodek szkoleniowy PROCACAO powstał we współpracy z GIZ (Niemieckie Towarzystwo na Rzecz Współpracy Międzynarodowej) i ANADER (Krajowa Agencja do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich). Ośrodek ten jest niezależny finansowo, a uczestnicy kursu mogą dzielić się zdobytą wiedzą z pracownikami na własnych plantacjach kakao.

Przy okazji Lidl zwraca uwagę, że Wybrzeże Kości Słoniowej jest największym producentem kakao na świecie i pokrywa ok. 40% światowego zapotrzebowania na ten produkt. Łącznie 6 mln ludzi w tym kraju zdanych jest na uprawę ziaren kakaowca. Po latach uprawy kakao przy użyciu przestarzałych metod rolniczych, istniejące plantacje rodzinne nie były już w stanie zapewnić plonów niezbędnych do uzyskania środków do życia. Z tego powodu w przeszłości doszło do nielegalnego wykarczowania obszarów lasów deszczowych pod nowe plantacje, a także do zniszczenia siedlisk wielu gatunków.

PROCACAO i zrównoważone techniki uprawy

Dzięki PROCACAO przeszkolono już 18000 rolników posiadających małe gospodarstwa. Rolnicy nieodpłatnie uczą się nowoczesnych technik uprawy, w których – w miarę możliwości – nie stosuje się pestycydów. Celem jest stworzenie rolnictwa przyjaznego dla środowiska, które chroni własne gleby i las deszczowy. W przyszłości na plantacjach będą uprawiane również inne surowce, aby odciążyć gleby – tłumaczy Lidl.

Dzięki PROCACAO nasi rolnicy nauczyli się, że ich plantacje to przedsiębiorstwa, dzięki czemu zaczęli też uprawiać inne surowce. Ten projekt zmienił postrzeganie przez nich rolnictwa i dziś jesteśmy dumni, widząc efekty naszego projektu: świetne zbiory wysokiej jakości kakao – komentuje pierwsze efekty szkoleń René Yao-Kouamé, trener w ramach projektu PROCACAO.

Dzięki szkoleniom, rolnicy będą mogli w przyszłości lepiej gospodarować i przyczynić się w sposób zrównoważony do zaspokojenia globalnego popytu na kakao.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Lidl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny