Środowiska

Na rzecz ochrony środowiska

„Mamy dosyć smogu, śmieci i zatrutych ściekami rzek. Chcemy żyć w zdrowym, wolnym od zanieczyszczeń środowisku. Pragniemy, żeby następne pokolenia nie przechodziły tego samego co my. Czy jest to realne? Odpowiedź poznamy za 10–15 lat. Samorządy miast w tworzonych strategiach rozwoju na najbliższych kilkanaście lat dostrzegają konieczność przyjęcia całościowego modelu zrównoważanego rozwoju. Wśród strategicznych celów działania proekologiczne, m.in. wprowadzanie zeroemisyjnego transportu czy ochrona wód i powietrza, zajmują czołowe miejsca i są traktowane jako element poprawy jakości życia mieszkańców. I to może napawać optymizmem. Piszemy o niektórych ciekawych inicjatywach podejmowanych przez polskie miasta.” – napisał Jacek Zyśk w „Od redaktora” najnowszego wydania miesięcznika „Środowisko”.

Co zawiera najnowsze wydanie „Środowiska”?

A co konkretnie zawiera omawiane wydanie czasopisma? Pierwszy z tekstów, pt. „Ciepłownictwo a jakość powietrza”, to relacja z debaty eksperckiej zorganizowanej przez „Przegląd Komunalny”. W dalszej kolejności czytelnicy natkną się na stały element pt. „W Komisji Europejskiej”.

Kolejny opublikowany tekst to natomiast relacja z Kongresu Technik Miejskich. Sprawozdanie nosi tytuł: „Inteligentne miasto – zadowoleni mieszkańcy”.

„Czy miasta będą bardziej ekologiczne?” – tak brzmi pytanie będące tytułem artykułu, który wprost odnosi się do słów zawartych w „Od redaktora”. W nurt zasygnalizowany w słowie wstępnym wpisuje się niewątpliwie następna publikacja, pt. „Jak polskie miasta wspierają elektromobilność?”. „Sieci ciepłownicze to lepsza jakość powietrza” to następny tekst dopełniający tej tematyki.

Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Przemysłu dotyczy artykuł zamieszczony pod tytułem „Cementownie nie szkodzą środowisku”.

ochrona środowiska

„GOZ – wyzwanie czy konieczność?” – pod takim tytułem zamieszczona została natomiast relacja z V Forum Ochrony Środowiska, konferencji organizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. „Otwierając obrady Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, starał się odpowiedzieć na pytanie: Czy w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym można połączyć rozwój gospodarczy i ochronę środowiska?”

„Czy jesteśmy przygotowani na kryzys?” – pod takim tytułem opublikowany został następny tekst. Jak można przeczytać we wstępie do tego artykułu, „Na pytanie to odpowiadał prof. Maciej Nowicki podczas wykładu, który wygłosił w kwietniu w ramach serii wykładów organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.”.

„Według Komisji Europejskiej ponad 80% odpadów w morzach stanowią tworzywa sztuczne. Pozostałości tworzyw sztucznych znajdowane są w organizmach morskich takich jak żółwie, foki, wieloryby i ptaki, także w organizmach ryb i skorupiaków, a zatem w łańcuchu pokarmowym człowieka.” – tak zaczyna się kolejny artykuł. Jego tytuł brzmi: „Sup – dyrektywa dla planety”.

Zachęcamy do lektury „Środowiska”

„Puszczańskie nadleśnictwa czekają”, artykuł pod takim tytułem odnosi się do propozycji rozwiązań prawnych dla trzech puszczańskich nadleśnictw – Białowieża, Browsk i Hajnówka, jakie przedstawił minister środowiska.

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz 12. Zorganizował Dzień Informacyjny Programu LIFE. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowanie tym spotkaniem było duże. Przyjechali zarówno beneficjenci, jak i ci, którzy dopiero chcą przygotowywać lub są w trakcie pracy nad wnioskami do Komisji Europejskiej.” – tymi słowami rozpoczyna się tekst pt. „LIFE chroni klimat i przyrodę”.

„Musimy chronić nasze rzeki” – pod takim tytułem zamieszczony został artykuł, odnoszący się do targów Water Ways Expo poświęconych żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej.

„Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki” – materiał dotyczy VII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbył się w Gdańsku.

W dalszej części wydania znaleźć można również interesujące publikacje. Należą do nich artykuły: „Wywóz odpadów w konfrontacji z gminą”, „Firmy chcą działać odpowiedzialnie”, „Skrzydlaci sąsiedzi” i „Dolina Jeziorki”.

Więcej na temat czasopisma na internetowej stronie wydawcy – Dziennikarskiej Agencji Wydawniczej MAXPRESS.

reklama

 

partner merytoryczny