Mobilne laboratorium środowiskowe

Mobilne laboratorium środowiskowe oddane do użytku

Centrum Badań Jakości z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź oddało do użytku mobilne laboratorium środowiskowe (MLŚ), które do pomiarów będzie używać m.in. dronów. Inwestycja w wyspecjalizowany pojazd to jeden z elementów realizowanej w miedziowej spółce strategii, która kładzie szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne.

Mobilne laboratorium środowiskowe

Mobilne laboratorium środowiskowe to jedyne tego typu rozwiązanie na Dolnym Śląsku – podkreśla KGHM i dodaje, że będzie ono pomagać w diagnozowaniu jakości powietrza, wód i w badaniu gleby. Na te ostatnie analizy specjalistycznym urządzeniom wystarczą zaledwie minuty. Wyposażone w sprzęt diagnostyczny auto będzie zintegrowane z dronem, tak, by w razie zagrożenia bezpiecznie pobierać próbki powietrza z terenów zanieczyszczonych – dodaje firma.

Nasza strategia opiera się między innymi na stałym monitoringu trendów i elastycznym działaniu. KGHM wdraża innowacyjne rozwiązania, także po to, żeby reagować szybko i podejmować optymalne decyzje. Na bazie naszych doświadczeń badawczych i rozwojowych tworzymy projekty, które służą nam i mieszkańcom całego regionu – powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź.

Mobilne laboratorium środowiskowe ma pomóc chronić środowisko

Specjalistyczny pojazd należący do Centrum Badań i Jakości będzie również narzędziem do inspekcji obiektów, do których dostęp jest utrudniony lub niebezpieczny – tłumaczy KGHM. Mobilne laboratorium środowiskowe będzie wspierać ochronę środowiska i nowoczesne technologie przemysłowe. Dzięki nowym rozwiązaniom MLŚ umożliwi m.in. dokumentowanie szkód górniczych w obiektach przemysłowych czy inwentaryzację hałd wydobytej rudy miedzi. Drony pozwolą na przestrzenne modelowanie budynków i obiektów w technologii 3D – dodaje Polska Miedź.

Wacław Szetelnicki, prezes Centrum Badań i Jakości podkreślił, że mobilne laboratorium środowiskowe może być wykorzystywane nie tylko przez KGHM. – W Centrum zajmujemy się także badaniem wód powierzchniowych czy basenowych. Dzięki mobilnemu laboratorium możemy wykorzystywać przenośne urządzenia do choćby monitorowania czy wykrywania ubocznych produktów chlorowania wody, albo oceny jakości powietrza oraz analizy odpadów paleniskowych w gospodarstwach domowych – dodał prezes Szetelnicki.

Mobilne laboratorium środowiskowe pozwala na analizy jakości powietrza w regionie

Mobilne laboratorium środowiskowe pozwala też na analizy jakości powietrza i poddawanie próbek wstępnym badaniom. Już takie pierwsze dają wiarygodne informacje na temat ewentualnego zagrożenia występującego we wskazanym miejscu – dodaje KGHM.

Bardzo się cieszę, że KGHM jest uwrażliwiony na ochronę środowiska. Nie wykluczamy, że nawiążemy współpracę w kwestii dalszego finansowania działania mobilnego laboratorium, jak również współpracy w kwestii dofinansowania badań mogących poprawić jakość wód, gleby i powietrza w regionie – podkreślił Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Bazą dla mobilnego laboratorium środowiskowego był hybrydowy bus z wykonaną specjalnie dla Centrum Badań i Jakości zabudową przestrzeni ładunkowej. Na wyposażeniu samochodu znajdują się wysokospecjalistyczne i innowacyjne urządzenia w tym mi.in.: zestaw dronowy z kamerą wysokiej rozdzielczości oraz innowacyjnym systemem badania zanieczyszczeń powietrza, przenośny chromatograf gazowy, spektrometr i skaner gleby – wylicza KGHM.

Na podstawie media.kghm.com

fot. KGHM Polska Miedź

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny