Młodzieżowy manifest zmian

Młodzieżowy manifest zmian

W środę popołudniu młodzież z Polski, Włoch, Słowenii i Austrii, podczas „okrągłego stołu” w Parlamencie Europejskim przedstawiła europosłom „Manifest zmian”, czyli listę postulatów wypracowanych na kilku spotkaniach.

Postulaty zostały przyjęte przez europarlamentarzystów: Karoline Graswander-Hainz z Austrii, Bogdana Wentę z Polski, Igora Soltes ze Słowenii, Elly Schlein z Włoch oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej – informuje Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Młodzieżowy manifest zmian – postulaty zrównoważonego rozwoju

Fundacja podała też jakie są najpilniejsze zmiany oczekiwane przez młodzież. „Więcej zdrowej żywności wyprodukowanej z poszanowaniem ludzi i środowiska!” – tak brzmi pierwszy z postulatów. Chodzi o wspieranie i promowanie produkcji lokalnej żywności oraz, w przypadku żywności importowanej, bardziej powszechne wprowadzenie i respektowanie zasad Fair Trade. Pożądane jest także wyróżnienie/oznaczanie lokalnych produktów na półkach sklepów.

Młodzież zaapelowała także o zwiększenie zakresu edukacji konsumenckiej. Miałoby to być realizowane przez wprowadzenie przedmiotu/kursu podstawy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji w szkołach oraz w zakładach pracy. Zwiększenie dostępu do wiedzy i promocji tematyki odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.

Trzeci z postulatów dotyczy zwiększenia dostępności do informacji dla konsumentów o pochodzeniu produktów i ich składzie. Jak zaznacza młodzież, powszechna powinna być jawność łańcuchów dostaw. Na przykład poprzez wprowadzenie etykiet informujących o tym, gdzie i w jaki sposób zostały wytworzone produkty oraz jaki jest dokładnie ich skład. Jawna powinna być też informacja czy zawierają one substancje szkodliwe/niebezpieczne. Młodzież apeluje także o transparentność badań naukowych pod kątem składników w produktach.

Kolejny postulat dotyczy wsparcia osób pracujących globalnego Południa! Chodzi o zapewnienie respektowania praw pracowniczych w krajach globalnego Południa, angażowanych w produkcję wielu artykułów codziennego użytku, np. ubrań, butów, owoców tropikalnych, elektroniki, zabawek, itd.

Piąty postulat dotyczy umożliwienia szerszego stosowania zasady „zero waste”. Miałoby temu sprzyjać np. prawne wyeliminowanie możliwości nadmiernego pakowania produktów, wprowadzenie opakowań zwrotnych, kar za stosowanie jednorazowych opakowań i wsparcie przedsiębiorców zakładających sklepy w duchu idei „zero waste”.

Postulaty zmian w ramach projektu „Moja rewolucja”

Przekazanie postulatów zostało zrealizowane jako element projektu pn. „Moja rewolucja”. W jego ramach młodzież z Polski, Słowenii, Austrii i Włoch, podczas wielu spotkań, wypracowywała postulaty „Manifestu zmian” odpowiadając sobie na pytania „Jaka jest dzisiaj moja rewolucja?”, „W jakiej Polsce, Europie i świecie chciałbym żyć?”.

Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus). Projekt jest współfinansowany z unijnego programu „Europa dla obywateli”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie

fot. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

 

partner medialny