Miejski Plan Adaptacji dla Rudy Śląskiej

miejski plan adaptacji

W Rudzie Śląskiej postawiono pierwszy krok na drodze do stworzenia Miejskiego Planu Adaptacji (MPA).

24 maja br. odbył się pierwszy z warsztatów eksperckich, w którym wzięli udział przedstawiciele zespołu miejskiego pracującego nad tym dokumentem. Warsztaty prowadzili pracownicy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Pierwszy krok na drodze do Miejskiego Planu Adaptacji

Szkolenie miało na celu zaprezentowanie wyników analiz dotyczących ekspozycji miasta na zjawiska klimatyczne i jego wrażliwości na zmiany klimatu oraz uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego MPA dla Rudy Śląskiej.

Analizy wykazały, że stwarzającymi największe zagrożenie czynnikami klimatycznymi są występowanie dni upalnych z temperaturą powyżej 30°C i fal upałów, intensywnych deszczy i burz oraz okresów bez opadów, w tym okresów z jednocześnie występującą wysoką temperaturą – podkreśla dr Janusz Krupanek, który kieruje pracą ekspertów z IETU. Z tymi czynnikami wiążą się takie zjawiska jak deficyty wody w rzekach, rosnące poziomy stężeń ozonu w okresach letnich oraz zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Istotnym problemem jest również pogorszenie jakości powietrza (smog zimowy).

Warto dodać, że Ruda Śląska należy do grupy 44 miast, które uczestniczą w projekcie Ministerstwa Środowiska pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.

Na podstawie: www.rudaslaska.pl

fot. pixabay.com

reklama

reklama

 

partner merytoryczny