Międzynarodowe rozmowy o polityce klimatycznej

Profesor Jan Szyszko, minister środowiska, odbywa spotkania, podczas których głównym tematem rozmów są polityka klimatyczna i poprawa jakości powietrza. 18 lutego br. szef resortu środowiska rozmawiał z Richardem Brabcem, ministrem środowiska Czech, zaś dzień później odbył wizytę do Berlina, gdzie spotkał się z Barbarą Hendricks, minister środowiska Niemiec.
 
– W trakcie naszych rozmów wymieniliśmy się m.in. poglądami na temat skutecznej realizacji polityki klimatycznej. Zgodziliśmy się, że Unia Europejska powinna być liderem w jej realizacji. Prowadzenie polityki klimatycznej musi się jednak odbywać przy poszanowaniu możliwości i specyfiki poszczególnych państw – powiedział minister J. Szyszko, podsumowując spotkanie z ministrem Czech. Minister Szyszko podkreślił, że Polska i Czechy mają duże doświadczenie w efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Potwierdził również, że Polska będzie się starała do europejskiej polityki klimatycznej przenieść zapisy z Porozumienia Paryskiego dotyczące pochłaniania CO2 przez lasy.
 
Kolejnym tematem rozmów ministrów Polski i Czech była poprawa jakości powietrza w. Ministrowie wymienili się doświadczeniami w tym obszarze. Strona polska przedstawiła flagowy projekt Ministerstwa Środowiska – program KAWKA, w ramach którego samorządy otrzymują wsparcie np. na wymianę starych pieców domowych na nowe, niskoemisyjne. Podobny projekt realizuje rząd Czech. Minister Brabec powiedział, że dzięki środkom z UE do 2020 r. planują wymienić ponad 100 tys. starych pieców.
 
W trakcie spotkania ministrowie rozmawiali także o ewentualnym wpływie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów na czeskie wody podziemne. – Powołaliśmy specjalną komisję, która będzie monitorowała ten temat. Będziemy w stałym kontakcie ze stroną czeską, nic nie stanie się bez jej wiedzy – zapewnił minister Szyszko.
 
Z kolei podczas spotkania w Berlinie minister Szyszko podkreślił, że Polska jest gotowa do podpisania – przyjętego w grudniu 2015 r. – Porozumienia Paryskiego przy okazji uroczystej ceremonii w kwietniu 2016 r. w Nowym Jorku. Zaznaczył także, że musi to być poprzedzone oceną wpływu tej umowy na konkurencyjność gospodarki UE i poszczególnych państw członkowskich. Okazją ku temu będzie posiedzenie Rady Europejskiej w marcu br., na które Komisję Europejska przygotowuje przedmiotową analizę.
 
Minister Szyszko podkreślił także, że ważnym zadaniem dla UE jest ochrona polskiego i europejskiego przemysłu przed ryzykiem ucieczki emisji. W tym kontekście Polska stoi na stanowisku, że sektory przemysłowe nią zagrożone powinny otrzymywać 100% bezpłatnych uprawnień do emisji. Powinno mieć to szczególne zastosowanie do sektora produkcji ciepła komunalnego, którego wytwarzanie ma charakter lokalny i zależy od specyfiki poszczególnych krajów i ich warunków geograficznych.
 
W trakcie spotkania ministrowie potwierdzili dalszą współpracę w obszarze ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Obecnie odbywa się ona w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego – HELCOM.
 

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama