Do zmian klimatu

Miasta zaadaptują się do zmian klimatu

Komisja Europejska (KE) ogłosiła, że pierwszych 118 samorządów, w tym 28 z Polski, weźmie udział w unijnej Misji Adaptacji do Zmian Klimatu. Uczestniczące w inicjatywie regiony, miasta i gminy otrzymają w sumie 370 mln euro z programu „Horyzont Europa” na lata 2021-2023, aby przygotować się na zagrożenia związane ze zmianą klimatu – podała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Jakie miasta i regiony z Polski będą się dostosowywać do zmian klimatu?

Jako że częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych wzrasta, istnieje potrzeba przyśpieszenia rozwiązań budujących odporność na zmiany klimatu. Stąd cel unijnej inicjatywy, jakim jest wsparcie 150 regionów i społeczności w przyśpieszeniu ich transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu. Jak zaznacza PAP, chodzi o pomoc w zrozumieniu i przygotowaniu się na zagrożenia, a także zarządzaniu nimi. Przystąpienie do misji ma sprawić, że samorządy znajdą się w czołówce innowacji w transformacji Europy w kierunku kontynentu bardziej odpornego na zmiany klimatyczne.

Największą grupę gmin, miast i regionów, które przystąpiły do programu, tworzą samorządy z Polski. Do misji polegającej na adaptacji do zmian klimatu dołączyły miasta: Elbląg, Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Konin, Lidzbark Warmiński , Lublin, Ostrowiec, Rabka-Zdrój, Rejowiec, Rzeszów, Świdnica, Świecie, Turek, Wrocław i Zakopane. Wśród polskich gmin, które wezmą udział w programie, znalazły się: Grodzisk, Janikowo, Łomża, Pieszyce, Sorkwity, Stare Babice i Wisznia Mała. W grupie polskich samorządów są też województwa: dolnośląskie, podlaskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie – wylicza PAP.

Co będzie realizowane w ramach misji adaptacji do zmian klimatu?

Realizowane w ramach misji działania badawczo-innowacyjne będą dotyczyć odbudowy obszarów dotkniętych ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, przywracania terenów zalewowych, upraw pionowych, prototypowych podejść ubezpieczeniowych lub tworzenia „idealnie przystosowanego” miasta, gotowego wytrzymać burzę lub falę upałów. Istnieje również możliwość budowania wspólnych inicjatyw z innymi misjami i programami Unii Europejskiej (UE). Misja zapewnia również możliwości nawiązywania kontaktów, wymianę najlepszych praktyk między regionami i władzami lokalnymi oraz wsparcie w angażowaniu obywateli.

Podczas ogłaszania listy samorządów przystępujących do misji Vasco Cordeiro, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów powiedział, że regiony Europy są świadkami skutków kryzysu klimatycznego, od podnoszenia się poziomu mórz po powodzie lub fale upałów. – Pracujemy nad znalezieniem rozwiązań, które mogą pomóc chronić ludzi i ratować przyrodę. Dołączenie do tej misji pozwoli ponad 150 regionom i społecznościom zainicjować lokalne działania na rzecz klimatu – zaznaczył.

Z kolei Frans Timmermans, wiceprzewodniczący KE zauważył, że chociaż negocjacje klimatyczne mają charakter globalny, a znaczna część prawodawstwa ma charakter europejski, zmiany, których potrzebujemy, mają charakter lokalny. – Zmiana nastąpi tylko wtedy, gdy nastąpi oddolnie – przekonywał.

Kontynent bardziej odporny na zmiany klimatu

Natomiast Mariya Gabriel, komisarz ds. badań naukowych i innowacji powiedziała, że misja sprawi, iż regiony i władze lokalne staną na czele innowacji w przejściu Europy na bardziej odporny na zmiany klimatyczne kontynent. – Przystępując do misji uzyskują dostęp do pełnego potencjału badań i innowacji oraz przyśpieszają transfer wypracowanych rozwiązań do społeczeństw – zauważyła komisarz.

Na podstawie pap-mediaroom.pl (kic/ źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP)

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny