Mapa drogowa GOZ

Mapa drogowa GOZ przyjęta przez rząd

Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” (mapa drogowa GOZ), którą przedłożył minister przedsiębiorczości i technologii.

Jak zaznacza Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), mapa drogowa GOZ jest jednym ze strategicznych projektów wpisujących się w „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Jednocześnie Kancelaria wskazuje, że GOZ jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej (KE), która pod koniec 2015 r. opublikowała komunikat pt. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Mapa drogowa GOZ wskazuje potrzebne działania

Jak podaje KPRM, GOZ to nowa koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce mają pozostawać w obiegu tak długo, jak tylko jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum. W efekcie ma to prowadzić do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy życia produktu.

Jednocześnie strona rządowa przekonuje, że przygotowanie dokumentu było konieczne, bo wyczerpywanie się surowców, a w konsekwencji wzrost ich cen oraz rosnąca zależność od dostawców, stanowią poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Wdrożenie GOZ-u powinno także zdecydowanie korzystnie wpłynąć na ograniczenie oddziaływania gospodarki na środowisko przyrodnicze.

Według KPRM, dokument zawiera zestaw narzędzi legislacyjnych i pozalegislacyjnych, które po wdrożeniu przez polską administrację powinny przyczynić się do wprowadzenia GOZ w Polsce. Mapa drogowa GOZ wskazuje działania, które przede wszystkim mają przyczynić się do ograniczenia wytwarzania odpadów.

Jak podaje kancelaria premiera, w dokumencie zdefiniowano kilka obszarów działania. Są to: zrównoważona produkcja przemysłowa, zrównoważona konsumpcja, biogospodarka, a także nowe modele biznesowe oraz wdrażanie, monitorowanie i finansowanie GOZ.

Na podstawie www.premier.gov.pl

rys. Gerd Altmann z Pixabay

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny