LOTOS czterokrotnie większy

23 czerwca br. miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanej Bazy Paliw Grupy LOTOS SA w Poznaniu. To inwestycja, która nie tylko zwiększa możliwości przeładunkowe LOTOSU, ale daje też efekt dodatkowy. Ze względu na zaawansowanie technologiczne jest przyjazna środowisku i jest dobrym przykładem połączenia ekonomii z ekologią– ocenił Przemysław Pacia, wicewojewoda wielkopolski.
 
Modernizacja Bazy była pokłosiem konieczności dostosowania jej do obowiązujących przepisów, w tym do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Chodziło przede wszystkim o wprowadzenie hermetyzacji procesów technologicznych i zastosowanie rozwiązań w zakresie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.
 
Ponieważ inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego projektu był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (taką decyzję wydano w lutym 2013 r.).
 
Głównym celem modernizacji, a w zasadzie budowy nowej bazy paliw w Wielkopolsce, było co najmniej czterokrotne zwiększenie dystrybucji paliw LOTOSU i wprowadzenie ich pełnego asortymentu. Jej pojemność to 10 tys. m3, a zdolności nalewcze to 600 tys. m3 rocznie.
 
Rozruch Bazy odbywał się etapami. W styczniu br. stały już wszystkie obiekty: trzy wysokie zbiorniki naziemne na olej napędowy, podziemne zbiorniki na benzynę, kolejowy terminal pozwalający na jednoczesne rozładowanie paliwa z 10 cystern, pompownia, terminal dla autocystern, instalacje dozowania dodatków, odzysku oparów i budynek administracyjny. Sercem bazy jest pompownia, a mózgiem – system sterujący operacjami rozładunku i nalewu.
 
Na podstawie: http://bip.poznan.rdos.gov.pl, www.lotos.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny