Lekarze dla klimatu

Lekarze dla klimatu – inicjatywa na rzecz walki ze zmianami klimatu

Już kilkadziesiąt osób oraz instytucji ochrony zdrowia dołączyło do powstałej niedawno inicjatywy „Lekarze dla klimatu”, w ramach której wspólnie apelują do rządzących o podjęcie działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Zmieniający się klimat zagraża bowiem naszemu zdrowiu, powodując liczne groźne konsekwencje, takie jak fale upałów, huraganowe wiatry czy rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. „Proklimatyczne działania powinny stać się dla nas wszystkich priorytetem” – w opublikowanym spocie kampanii nawołuje prof. Tadeusza Zielonka, znany warszawski pulmonolog.

Lekarze dla klimatu – pandemia koronawirusa to nie wszystko

Czas pandemii koronawirusa wymaga od lekarzy maksymalnego skupienia na walce z rozprzestrzenianiem się choroby, koncentracji na opiece nad ludźmi oraz utrzymaniu systemu ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie podkreślają „Lekarze dla klimatu” i dodają, że w tym trudnym czasie inne zagrożenia dla zdrowia jednak nie znikają. Najpoważniejszym z nich według organizacji są coraz bardziej dotkliwe skutki zdrowotne zmian klimatu, od kilku lat obecne w debacie publicznej. „Globalne ocieplenie nie powinno się nam dłużej kojarzyć ze zbyt odległym i abstrakcyjnym zagrożeniem czy niedźwiedziem polarnym, tylko z przepełnionymi szpitalami i niestabilną przyszłością. Proces ten zaszedł tak daleko, że każdego dnia powoduje pogorszenie stanu zdrowia społeczeństwa, prowadząc do licznych chorób i przedwczesnych zgonów” – zaznaczają lekarze.

Lekarze dla klimatu – w lodowcach nawet 33 wirusy mogące zagrażać zdrowiu publicznemu!

Zmiana klimatu jest problemem zdrowotnym, ponieważ istotnie wpływa na zdrowie w wielu różnych obszarach – począwszy od narażenia na coraz dłuższe i poważniejsze fale upałów, poprzez ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewne deszcze, trąby powietrzne czy potężne gradobicia w okresach letnich, po rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych czy problemy ze zdrowiem psychicznym, wynikające z poczucia nadchodzącej katastrofy klimatycznej i masowych przesiedleń ludności. Same fale upałów zabijają w Europie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców rocznie, a wektorowe choroby zakaźne – jak borelioza – zbierają coraz większe żniwo (w Polsce diagnozuje się ponad sześć razy więcej chorych niż jeszcze kilkanaście lat temu) – wskazuje inicjatywa lekarzy i dodaje, że naukowcy przewidują, iż w topniejących lodowcach uwięzione mogą być nawet 33 nowe wirusy, które – po uwolnieniu – mogą zagrażać zdrowiu publicznemu.

Zmiany klimatu to wysokie koszty zdrowotne!

Zmiana klimatu generuje także wysokie koszty zdrowotne, w samej Polsce szacowane na 119 mld zł w latach 2021-2030 – dodają lekarze i wskazują, że w ich skład wchodzą m.in. koszty hospitalizacji, utraconych dni pracy, rent czy zasiłków w wyniku niezdolności do pracy. Lekarze podkreślają też, że poważnym problemem, związanym ze spalaniem paliw kopalnych, jest zanieczyszczenie powietrza, które co roku przyczynia się do przedwczesnych zgonów prawie 50 tys. Polaków. Światowa Organizacja Zdrowia konsekwencje zmiany klimatu traktuje jako jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie. Wpisała je także jako jeden z głównych obszarów działań na 2021 r.

Eksperci medyczni zainicjowali kampanię „Lekarze dla klimatu”

Mając na uwadze te fakty i obserwacje własne grupa ekspertów medycznych wystosowała apel przedstawicieli sektora zdrowia, dotyczący działań na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu, inicjując tym samym kampanię „Lekarze dla klimatu”.

Lekarze i wszyscy eksperci ochrony zdrowia czują się odpowiedzialni za zdrowie polskiego społeczeństwa. Dlatego bardzo niepokoi nas niekorzystny wpływ zmian klimatu na zdrowie Polek i Polaków. Apelujemy do decydentów różnych szczebli oraz do całego społeczeństwa: potrzebujemy działań w celu ochrony zdrowia i życia przed konsekwencjami kryzysu klimatycznego. (…) Proklimatyczne działania powinny stać się dla nas wszystkich priorytetem! – powiedział jeden z sygnatariuszy apelu, prof. dr hab. Tadeusz Zielonka, pulmonolog oraz przewodniczący i inicjator Koalicji Lekarzy i Naukowców na Rzecz Czystego Powietrza.

Lekarze dla klimatu apelują – wzmacniać odporność na skutki zmian klimatu i wyhamować ich tempo

Przedstawiciele ochrony zdrowia skupieni wokół apelu Lekarze dla klimatu wzywają do podjęcia pilnych działań, takich jak m.in: odejście od spalania węgla, redukcja zanieczyszczeń powietrza, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochrona terenów zieleni, edukacja zdrowotna i klimatyczna, a także licznych działań adaptacyjnych do skutków, które już wszyscy odczuwamy.

Bez takich działań zdrowie publiczne wciąż będzie zagrożone, ponieważ konsekwencje zdrowotne zmiany klimatu się nasilają i dotyczą praktycznie każdego – komentuje Weronika Michalak z organizacji HEAL Polska, koordynującej akcję. – Powinniśmy zarówno wzmacniać odporność na skutki zmiany klimatu, jak i aktywnie dążyć do wyhamowania tego procesu. W dobie rozprzestrzeniania się „fake newsów” i popularyzacji pseudonauki cieszy nas zaangażowanie wybitnych ekspertów w dyskusję o tak kluczowych dla nas wszystkich kwestiach – dodaje.

Wśród sygnatariuszy apelu znajduje się Naczelna Rada Lekarska, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, ośrodków badawczych i instytutów naukowych czy uniwersytetów medycznych, a także eksperci niezwiązani z żadnymi instytucjami. Apel jest inicjatywą otwartą na nowych członków i zostanie również przekazany na ręce przedstawicieli rządu RP.

Na podstawie stories.prowly.com

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama