Laboratorium w podgorzowskich Stanowicach

Laboratorium, które skraca czas odbioru inwestycji

Zwiększona oferta badań, lepszy kontakt z klientem, rozwój i nowe kierunki – to w skrócie popandemiczne podsumowanie wyników laboratorium badawczego gorzowskiej spółki komunalnej Inneko. Ostatnie dwa lata to skokowy rozwój firmy i jeden z przykładów na to, jak trudności przekuć w sukces.

Laboratorium w podgorzowskich Stanowicach

Laboratorium w podgorzowskich Stanowicach działa już od 15 lat. Świadczy akredytowane usługi w zakresie analiz laboratoryjnych i badań środowiskowych. Personel tworzą fachowcy z wieloletnim doświadczeniem naukowym i analitycznym. Współpracują
z jednostkami naukowymi, m.in. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Czas nowych wyzwań

Laboratorium od 2006 r. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 769, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Utrzymuje udokumentowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami opisanymi w normie PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakupiony dzięki funduszom unijnym sprzęt umożliwia spełnienie najwyższych standardów realizowanych badań oraz zapewnia spójność pomiarową zgodną z polityką jakości laboratorium. – Czas pandemii, tak jak dla wszystkich, był dla nas trudny. Mając świadomość tego jak ważną rolę pełnimy i z jakimi problemami boryka się nasza branża, wszystkie działania skupiliśmy wokół tego wyzwania. Ze względu na COVID, niektóre jednostki badawcze, nie przyjmowały zewnętrznych zleceń. Odpowiedzią na ten problem jest nasza oferta na akredytowane badania wody pitnej. Prowadzimy analizę fizykochemiczną i mikrobiologiczną wód pitnych i surowych na naszym terenie – mówi Kinga Hanczarek, Główny Technolog-Chemik laboratorium badawczego spółki Inneko.

Klienci szybko się pojawili i pomnożyli…

Laboratorium w podgorzowskich Stanowicach

Rozwiązania wdrożone przez laboratorium Inneko, skróciły wielu osobom czas oczekiwania na odbiór inwestycji. Posiadane uprawnienia pozwalają na akredytowane analizy wód, ścieków i odcieków oraz pobieranie próbek. Badania wykonywane są zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Rozwinięto również działalność w zakresie badania odpadów. Laboratorium ma możliwośćwykonania pełnego zakresu testów zgodności dla odpadów (z kartami charakterystyki) oraz badania strat prażenia, zawartości węgla organicznego i aktywności tlenowej stabilizatu – AT4. Ponadto w ofercie znalazły się badania odpadów do produkcji paliw alternatywnych (RDF). – W związku z koniecznością posiadania badań odpadów przed przyjęciem na składowiska, rozszerzyliśmy ofertę badawczą również w zakresie kodów odpadów. Stale poszerzamy swój zakres akredytacji o nowe kody odpadów, pod potrzeby klientów. Zwiększamy zakres jeśli chodzi o ilość akredytowanych kodów odpadów, uwzględniając pobranie na miejscu u klienta – dodaje K. Hanczarek.

Zaangażowanie zespołu motywuje sukces

Zlecenia na usługi w zakresie badań odpadów, a w szczególności morfologii odpadów, posypały się z całej Polski. Współpracę z laboratorium Inneko nawiązali klienci m.in. z Ełku, Stargardu, Głogowa oraz rejonu Aglomeracji Poznańskiej i Wrocławskiej.

Laboratorium w podgorzowskich Stanowicach

Co ważne ich wyniki badań morfologicznych są uwzględniane podczas tworzenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, przy projektowaniu instalacji do przetwarzania odpadów oraz przy tworzeniu „Wytycznych dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących realizacji badań w zakresie analizy składu morfologicznego odpadów, właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz weryfikacji wyników badań”. Korzystają też jednostki samorządu terytorialnego, które na podstawie analiz morfologicznych, dowiadują się o faktycznym poziomie recyklingu odpadów zbieranych z terenów miast i gmin.

Laboratorium

INNEKO Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.inneko.pl, e-mail: biuro@inneko.pl

Artykuł promocyjny

Inneko

ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.inneko.pl, e-mail: biuro@inneko.pl