Kryzys klimatyczny i neutralność klimatyczna

Kryzys klimatyczny i neutralność klimatyczna. Parlament Europejski przyjął rezolucje

Podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unia Europejska (UE) powinna zobowiązać się do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r., uważa Parlament Europejski (PE).

Kryzys klimatyczny i neutralność klimatyczna – rezolucje PE

W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Madrycie w dniach 2-13 grudnia, w czwartek (28. listopada br.) PE przyjął rezolucję stwierdzającą wystąpienie kryzysu dotyczącego klimatu oraz środowiska przyrodniczego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej. Posłowie chcą również, aby Komisja Europejska (KE) zapewniła pełne dostosowanie wszystkich stosownych wniosków legislacyjnych i budżetowych do celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C.

W osobnej rezolucji, Parlament wzywa UE do przedstawienia strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych. Posłowie wzywają również Ursulę von der Leyen, nową przewodniczącą KE do włączenia celu ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. do Europejskiego Zielonego Ładu.

Ustanowienie globalnych redukcji emisji dla lotnictwa oraz statków

Posłowie uważają, że obecny poziom ambicji dotyczący lotnictwa oraz międzynarodowego transportu morskiego nie wystarczają do osiągnięcia niezbędnych redukcji emisji. Wszystkie kraje powinny włączyć je do swoich krajowych planów zobowiązań. Parlament wzywa KE do przygotowania wniosku włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Większe wsparcie finansowe na walkę ze zmianą klimatu

Państwa członkowskie UE powinny, co najmniej, podwoić składki wpłacane do międzynarodowego Zielonego Funduszu Klimatycznego, uznali eurodeputowani. Tymczasem kraje unijne dostarczają najwięcej publicznego finansowania na rzecz klimatu, a budżet UE powinien być w pełni zgodny z jej zobowiązaniami międzynarodowymi. Posłowie podkreślają również, że zobowiązania krajów rozwiniętych nie spełniają wspólnego celu 100 mld dolarów rocznie od 2020 r.

Parlament wzywa również państwa członkowskie UE do stopniowego wycofania wszystkich bezpośrednich i pośrednich dotacji na paliwa kopalne do 2020 r.

Rezolucja na temat kryzysu klimatycznego oraz środowiskowego została przyjęta 429 głosami wobec 225 przeciwnych, przy 19 wstrzymujących się. Z kolei rezolucję dotyczącą COP25, PE przyjął 430 głosami wobec 190 sprzeciwiających się i przy 34 wstrzymujących się od głosu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PE

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny