standaryzacja ładowarek

Konieczna standaryzacja ładowarek

Parlament Europejski (PE) wzywa Komisję Europejską (KE) do zaproponowania, najpóźniej do lipca 2020 r., przepisów, których efektem będzie wprowadzanie na rynek ą ujednoliconych ładowarek do urządzeń elektronicznych.

W rezolucji przyjętej 582 głosami „za” przy 40 głosach „przecie” i 37 „wstrzymujących się od głosu” europosłowie stwierdzili, że istnieje pilna potrzeba podjęcia przez Unię Europejską (UE) działań regulacyjnych w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i umożliwienia konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów, wzywając do obowiązkowego wprowadzenia jednolitej ładowarki do wszystkich urządzeń przenośnych.

Standaryzacja ładowarek by ograniczyć ilość elektroodpadów

Parlament Europejski chce, aby KE do lipca br. przyjęła, akt delegowany przewidziany już w dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych z 2014 r., lub jeśli to konieczne przedstawiła wniosek legislacyjny w tej samej sprawie.

Według PE, Komisja Europejska powinna, bez utrudniania innowacji, zapewnić, że ramy prawne dotyczące wspólnej ładowarki będą „regularnie kontrolowane w celu uwzględnienia postępu technicznego”. Eurodeputowani powtarzają, że badania i innowacje są niezbędne do poprawy istniejących technologii i opracowywania nowych.

Parlament oczekuje także, że KE podejmie działania zapewniające interoperacyjność różnych bezprzewodowych ładowarek z różnymi urządzeniami przenośnymi. Komisja powinna również rozważyć inicjatywy legislacyjne mające na celu zwiększenie ilości kabli i ładowarek, poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich UE. Komisja powinna również zapewnić, że konsumenci nie będą już zobowiązani do zakupu nowych ładowarek z każdym nowym urządzeniem. Strategie mające na celu oddzielenie zakupu ładowarek od zakupu nowych urządzeń powinny zostać wprowadzone wraz ze wspólnym rozwiązaniem dotyczącym ładowarek, posłowie podkreślają jednak, że „proponowane rozwiązania nie powinny prowadzić do wyższych cen dla konsumentów”.

Albo standaryzacja ładowarek albo utoniemy w oceanie odpadów elektronicznych

Szacuje się, że na całym świecie wytwarza się ok. 50 mln ton elektroodpadów rocznie, co daje średnio ponad 6 kg na osobę. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów w Europie w 2016 r. wyniosła 12,3 mln Mg, co odpowiada średnio 16,6 kg na mieszkańca. Skrócony cykl życia produktów, również prowadzi do wzrostu odpadów elektronicznych, podkreślono w rezolucji.

Liczba kabli i ładowarek produkowanych i wyrzucanych każdego roku jest nie do przyjęcia. Europejczycy zmieniają swoje smartfony średnio co dwa lata, więc co drugi rok nasi obywatele są zmuszeni do zakupu nowych ładowarek przy zakupie nowych urządzeń, nawet jeśli wszystkie ładowarki nadal działają. Popyt rośnie, a wraz z nim marnotrawstwo i eksploatacja zasobów naturalnych. Toniemy w oceanie odpadów elektronicznych – powiedziała Róża Thun, europosłanka, która negocjowała wspólną rezolucję PE w imieniu grupy EPP.

Standaryzacja ładowarek – dotychczasowe działania bez pożądanych rezultatów

Parlament Europejski wskazuje, że w dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych z 2014 r., unijni prawodawcy wezwali do opracowania wspólnej ładowarki i przyznali Komisji Europejskiej uprawnienia do realizacji tego celu w drodze aktu delegowanego. Jednak w opinii PE, podejście KE, polegające na „zachęcaniu” przemysłu do rozwijania wspólnych ładowarek nie spełniło celów postawionych przez prawodawców. Dobrowolne porozumienia między różnymi podmiotami z branży nie przyniosły pożądanych rezultatów. Komisja Europejska stwierdziła jednak, podczas debaty plenarnej 13 stycznia, że poczyniono postępy: w 2009 r. istniało ponad 30 rozwiązań w zakresie ładowania a obecnie istnieją trzy główne rodzaje ładowarek.

W rezolucji dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu, Parlament Europejski wzywał do opracowania ambitnego planu działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), mającego na celu zmniejszenie odziaływania na środowisko naturalne oraz zrównoważone użycie zasobów przez UE, poprzez ograniczanie zanieczyszczeń oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.

Komisja Europejska przyjęła 29 stycznia program prac na rok 2020, w którym zobowiązuje się do przedstawienia w trzecim kwartale br. inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednoliconych ładowarek.

Jeżeli suwerenność cyfrowa naprawdę coś znaczy dla nowej Komisji Europejskiej, oczekujemy propozycji ustanowienia standardu wspólnej ładowarki – bezprzewodowej lub nie – w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Ta ładowarka jest bardzo mała, ale sprawa jest duża i bardzo ważna dla środowiska i dla obywateli Europy – dodała poseł R. Thun.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PE

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny