Zmiany klimatu

Koncept ZERO – odpowiedź na zmiany klimatu

Wizja zielonego zrównoważonego miasta przyszłości powoli staje się rzeczywistością – podkreśla firma Husqvarna, informując o opracowaniu konceptu ZERO. Jego podstawowymi cechami są autonomiczność i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych.

System określony mianem konceptu ZERO bazuje na połączonych ze sobą kilku elementach. Są to: kosiarka automatyczna, panele fotowoltaiczne, sztuczna inteligencja, wirtualne granice, ładowanie indukcyjne oraz czujniki. Idea zrodziła się z myślą o osobach zarządzających miejskimi terenami zieleni. Wszytko po to, aby zapewnić im maksymalny komfort pracy, zmniejszyć emisję spalin i obniżyć poziom hałasu – przekonuje producent narzędzi do pielęgnacji zieleni.

Zmiany klimatu inspiracją dla konceptu Zero w utrzymaniu zieleni

Postępująca urbanizacja wiąże się z powstaniem pytania dotyczącego przyszłego wyglądu miejskich terenów zieleni. Jak będą wyglądać? Jaka będzie rola maszyn? Czoła temu wyzwaniu stawili projektanci Husqvarna. Zaprojektowali oni rozwiązanie, które będzie pielęgnować zieleń, nie emitując przy tym spalin. Efektem pracy jest koncept ZERO. Jego wyróżnikiem jest brak przewodów i autonomiczny system zbudowany wokół paneli słonecznych i automatycznej kosiarki.

Poziom zanieczyszczeń w wielu miastach europejskich jest bardzo wysoki. Husqvarna postanowiła zmierzyć się z tym wyzwaniem. Musimy już teraz szukać rozwiązań, które wpiszą się w trend urbanizacji, z drugiej zaś będą opierać się na ekologii. Koncept Husqvarna ZERO to katalizator, który pobudza nas do myślenia proekologicznego oraz do tworzenia rozwiązań przyjaznych naturze – mówi Rajinder Mehra, design director, Husqvarna brand.

Jak zaznacza Husqvarna, w ciągu dnia kosiarki automatyczne ładowane są poprzez hub zasilany panelami słonecznymi wytwarzającymi energię elektryczną. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, kosiarka sama powraca do stacji ładującej, a ładowanie następuje indukcyjnie. Dodatkowo LED-owe słupy na szczycie huba informują przechodniów o poziomie naładowania stacji.

Dzięki wykorzystaniu wirtualnych granic hub wyposażony w panel fotowoltaiczny kontroluje teren, po którym ma się poruszać automatyczna kosiarka. Ponadto, kiedy otrzyma on informacje, że roślinność potrzebuje więcej uwagi, wykorzystując sztuczną inteligencję poinformuje zespół zarządzający zielenią o zaistniałej sytuacji.

Koncept ma być odpowiedzią firmy na problemy związane ze zmianami klimatu. W ten sposób Husqvarna chce włączyć się w realizację celów zawartych w Porozumieniu Paryskim z 2015 r. Prace nad projektem Husqvarna ZERO wciąż trwają.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Husqvarna

fot. Husqvarna AB

partner merytoryczny

 

partner medialny