Kompleksowe zalecenia polityczne

Kompleksowe zalecenia polityczne dotyczące GOZ przyjęte przez PE

Parlament Europejski (PE) przyjął kompleksowe zalecenia polityczne dotyczące osiągnięcia neutralnej pod względem emisji, zrównoważonej i wolnej od toksyn gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) najpóźniej do 2050 r. Sprawozdanie, przyjęte 10 lutego, 574 głosami za, 22 głosami przeciw i przy 95 głosów wstrzymujących się, jest odpowiedzią na plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej (KE) – podkreślił PE.

Kompleksowe zalecenia polityczne i wiążące cele do osiągnięcia do 2030 r.

Wiążące cele do osiągnięcia do 2030 r. są potrzebne w zakresie śladu eksploatacyjnego i konsumpcyjnego i powinny obejmować cały cykl życia produktów z danej kategorii wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej (UE) – podkreślają europosłowie. Wzywają oni także KE do zaproponowania wiążących celów recyklingowych dla poszczególnych produktów i/lub sektorów – dodał PE.

Parlament wezwał też Komisję Europejską do przedstawienia nowych przepisów w 2021 r., rozszerzając zakres dyrektywy w sprawie ekoprojektu o produkty niezwiązane z energią. Według europosłów produkty powinny spełniać standardy odpowiednie dla ich kategorii, tak aby wszystkie produkty dostępne na rynku UE działały dobrze, były trwałe, zdatne do ponownego użycia, łatwe w naprawie, a także nietoksyczne i nadające się do modernizacji oraz recyklingu. Powinny też zawierać części pochodzące z recyklingu oraz być zasobo- i energooszczędne.

Kompleksowe zalecenia polityczne by osiągnąć założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Podczas debaty plenarnej posłowie podkreślali, że osiągnięcie założeń Europejskiego Zielonego Ładu będzie możliwe tylko jeśli UE przyjmie model gospodarki o obiegu zamkniętym oraz że zmiana ta pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy i da możliwości dla rozwoju biznesu. Eurodeputowani zwracali uwagę, że obowiązujące prawo dotyczące odpadów musi być wprowadzane bardziej dokładnie i że potrzebne są także dalsze działania w zakresie kluczowych obszarów i produktów, takich jak wyroby włókiennicze, plastik, opakowania i elektronika.

Przy okazji PE przypomniał, że w marcu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy”. Debata w Komisji Środowiska miała miejsce w październiku 2020 r., a sprawozdanie zostało przyjęte 27 stycznia br.

Kompleksowe zalecenia polityczne by ograniczyć oddziaływanie na środowisko

Parlament zwrócił też uwagę, że nawet do 80% późniejszego wpływu produktów na środowisko determinowanych jest na etapie projektowania. Tymczasem szacuje się, że konsumpcja tworzyw w skali globalnej podwoi się w ciągu kolejnych 40 lat, a ilość produkowanych rocznie odpadów wzrośnie o 70% do 2050 r. Za połowę całkowitej emisji gazów cieplarnianych i więcej niż 90% utraty bioróżnorodności i deficytu wody odpowiedzialne jest wydobycie i przetwarzanie surowców.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny