Kierunek – przyszłość

Konkurs „Zielone Miasta – w stronę przyszłości” był skierowany do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, ekologicznymi rozwiązaniami. 4 listopada br. laureaci tej inicjatywy otrzymali statuetki za najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej, służące ochronie środowiska. Wręczył je Piotr Otawski, wiceminister środowiska.
 
– Cieszę się, że ten konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. To pokazuje kierunek prośrodowiskowych działań podejmowanych w wielu polskich gminach i miastach – powiedział P. Otawski.
 
zielone miasta
Do udziału w konkursie zgłosiło się 60 gmin i miast. Kapituła konkursu przyznała cztery nagrody główne i 32 wyróżnienia. Cztery „zielone miasta” to Gdańsk, Bydgoszcz, Chojnice i Tczew. Pierwsze z nich otrzymało nagrodę w kategorii „gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód”, za realizację inwestycji pt. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”. Bydgoszcz uhonorowano w kategorii „efektywność energetyczna w budownictwie”. Doceniono bowiem projekt pn. „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii”. Natomiast Chojnice i Tczew to laureaci kategorii „zieleń w mieście” – za realizację przedsięwzięć „Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Chojnicach” oraz „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Tczewie”.
 
Nagrodą dla wszystkich zwycięskich miast i gmin był udział ich przedstawicieli w jednej z czterech wizyt studyjnych w miastach europejskich, będących laureatami konkursu Komisji Europejskiej Zielona Stolica Europy (European Green Capital).
 
Konkurs został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny