na drogę GOZ

Katowice wchodzą na drogę GOZ

Fundacja WWF Polska i Miasto Katowice łączą siły, by wdrożyć w mieście ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Efektem wspólnych działań ma być plan pod roboczym tytułem „Katowice zamykają obieg” – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM).

Wczoraj (1. października) przedstawiciele Katowic i Fundacji WWF Polska podpisali w tej sprawie list intencyjny.

Z pomocą WWF-u na drogę GOZ wchodzą Katowice

Zdajemy sobie sprawę ze skutków zmian klimatu i wpływu jaki człowiek ma na środowisko. Z jednej strony odpowiadamy na oczekiwania Unii Europejskiej, która dąży do poprawy efektywności i jakości selektywnej zbiórki odpadów. Z drugiej strony zastanawiamy się jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów. Ambitne cele wymagają ambitnych działań i innowacyjnych strategii, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z WWF, żeby wypracować najlepszy model wdrożenia w Katowicach gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic, który w odpowiada m.in za gospodarkę odpadami.

Jak podaje katowicki magistrat, gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją polegającą na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Zgodnie z GOZ produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala pogodzić potrzeby ludzi z dostępnymi zasobami środowiska.

Dominujący dziś linearny model gospodarki przyzwyczaił nas do tego, że konsumując codziennie nie myślimy o środowisku. Czas rozpocząć racjonalne korzystanie z zasobów. Dziś żyjemy na środowiskowy kredyt – należne nam zasoby środowiska w 2019 roku zużyliśmy już 15 maja – mówi Mirosław Proppé, prezes Zarządu Fundacji WWF Polska.

Koalicja organizacji wspiera samorządy, które wchodzą na drogę GOZ

Katowicki UM dodaje, że polskim miastom w transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego ma pomóc koalicja organizacji pozarządowych, a w jej skład wchodzą: Fundacja WWF Polska, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundacja Alter Eko oraz European Environmental Bureau.

Nasz projekt koncentruje się na miastach. Jak podaje Global Footprint Network do 2050 roku właśnie tam będzie mieszkało 70-80% ludzi. Potrzebny nam odważny lider, gmina która pokaże, że realizacja ambitnych celów jest możliwa także w Polsce – podkreśla Mirosław Proppé.

Magistrat zwraca uwagę, że stolica Śląska jako pierwsze, duże miasto w Polsce, podjęła decyzję o współpracy w ramach projektu. We współpracy chodzi o wypracowanie długofalowej polityki i programów obejmujących całą wspólnotę, w tym mieszkańców, ruchy oddolne i organizacje pozarządowe i biznes, a także administrację. Ideą jest stopniowe ograniczanie ilości generowanych odpadów, obejmujące m.in. ponowne użycie produktów, recykling czy kompostowanie.

Metropolia także zainteresowana wejściem na drogę GOZ

Na bezpośrednią współpracę z Fundacją WWF liczy też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM).

Jednym z ustawowych zadań Metropolii jest rozwój społeczno-gospodarczy. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest nowym modelem gospodarki światowej, opartym na szeroko rozumianym rachunku ekonomicznym – to szansa dla nas na długoterminowy rozwój – to się po prostu będzie opłacało – mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca Zarządu GZM.

Idea wypracowania, inspirowania, koordynowania gospodarką obiegu zamkniętego w Metropolii jest zadaniem wynikającym z przyjętego przez Zgromadzenie GZM Programu działań strategicznych od 2022 r. – zwraca uwagę UM.

Strategia GOZ to przejście z nieekonomicznego, konsumpcyjnego modelu opartego na schemacie – produkuj/zużyj/wyrzuć do modelu pętli, w którym odpad jeśli już powstanie staje się surowcem do powtórnego użycia. Katowice jako stolica Metropolii, jako lider zmian w tym zakresie, gospodarz Szczytu Klimatycznego jest i będzie – mam nadzieję – przykładem, który jako dobra praktyka będzie mógł być implementowany w pozostałych gminach zrzeszonych w GZM. Mocno kibicuję tej inicjatywie i wierzę, że podjęte działania będą dostatecznie odważne i kompleksowe – począwszy od zmian przyzwyczajeń konsumpcyjnych – ograniczenia, oszczędzania zasobów, współdzielenia, przedłużania życia produktów, minimalizacji powstawania odpadów, ekologicznego stylu życia, oszczędzania żywności – tworzenia banków żywności, recyklingu, poprzez holistyczne podejścia do zagospodarowania odpadów i produkcji energii, szeroką edukację społeczeństwa, skończywszy na podejmowaniu wszelkich działań mieszkańców, firm, decyzji modeli biznesowych i politycznych, w których będzie szerzona idea GOZ. Liczę, że przy takim partnerze jakim jest WWF będzie to możliwe. Metropolia liczy też na bezpośrednią współpracę z Fundacją – dodaje Danuta Kamińska.

Miejskie spółki także będą zaangażowane w GOZ

List intencyjny między Fundacją WWF a Miastem Katowice został podpisany również przy udziale dwóch miejskich spółek – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w założeniu lidera projektu i Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (KTBS). Współpraca z KTBS pozwoli w przyszłości testować m.in. nowe rozwiązania nisko- i zeroemisyjne w budownictwie mieszkaniowym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny

reklama