Innowacyjne technologie środowiskowe

Innowacyjne technologie środowiskowe z nowymi warunkami finansowania

Według Artura Michalskiego, wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nadzorującego w NFOŚiGW realizację programów innowacyjnych, szósty nabór w programie „Sokół” jest wyjątkowy. – Po raz pierwszy ofertę kierujemy do samorządów, które będą miały okazję zaprezentować swoje pomysły na innowacje w ochronie środowiska. Z kolei dla przedsiębiorców przygotowaliśmy atrakcyjne warunki finansowe. Ponadto zwiększył się zakres tematyczny innowacyjnych obszarów objętych dofinansowaniem – powiedział. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 17 lutego i potrwa do 29 maja 2020 r. – dodaje NFOŚiGW.

Innowacyjne technologie środowiskowe – szósta edycja programu „Sokół”

Jak zaznacza Narodowy Fundusz, program „Sokół” umożliwia wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które będą służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów, instalacji bądź urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub stworzeniu technologii. Na ten cel do wykorzystania z puli programu jest jeszcze ponad 2 mld zł. Ofertę „Sokoła” poszerzono o kolejną grupę potencjalnych beneficjentów. Tym razem o dofinansowanie mogą się starać nie tylko przedsiębiorcy (tak było w poprzednich naborach), ale również jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) wskazanych w programie. W VI naborze można ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcia, które mogą mieć przełożenie na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci np. zmniejszenia emisji CO2, racjonalnego zarządzania energią, zużycia materiałów, zmniejszenia ilości odpadów, usprawnienia monitorowania i sygnalizacji zagrożeń w środowisku. W celu pozytywnego wpływu na zwiększenie innowacyjności sektora przedsiębiorców/JST oferta NFOŚiGW została wzbogacona o kolejne obszary, w tym m.in. oświetlenie, sensory elastyczne czy wprowadzenie rozwiązań Internetu Rzeczy, które znalazły już szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, w monitorowaniu aktualnego stanu środowiska, ale także w urządzeniach pomagających w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu.

Szósta edycja programu „Sokół” – zasady finansowania

W „Sokole” przewidziano dofinansowanie bezzwrotne (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki (dotyczy fazy B+R oraz fazy wdrożenia technologii). W VI rozdaniu nie bez znaczenia jest zmniejszenie oprocentowania pożyczek preferencyjnych do wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie stałego oprocentowania w wysokości 1,5% dla JST/podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST – dodaje NFOŚiGW.

Nabór rozpocznie się 17 lutego 2020 r. i zakończy 29 maja 2020 r. W tym czasie NFOŚiGW planuje przeszkolić przedsiębiorców z przygotowania wniosków.

Dotychczas z dofinansowania NFOŚiGW – w ramach pięciu naborów „Sokoła” – skorzystało 22 przedsiębiorców, a łączna wartość ich projektów opiewa na ponad 172 mln zł (w tym wsparcie Narodowego Funduszu to 123 mln zł). Te pieniądze pozwoliły na sfinansowanie takich przedsięwzięć jak np. opracowanie: prototypu Mobilnego Kontenera Solarnego (spółka Solar Networks), termoutwardzalnej farby proszkowej luminescencyjnej odblaskowej oraz folii luminescencyjnej, luminescencyjnej odblaskowej (spółka Luxo), czy innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii bionawozu z odpadów (spółka Ekotechnologie).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny