GreenEvo wśród najlepszych

Projekt Ministerstwa Środowiska – GreenEvo znalazł się wśród Najlepszych Praktyk 2014 r. wyłonionych przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Jakością (ang. European Society for Quality Research – ESQR). Nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom i firmom z całego świata za ich wyjątkowe osiągnięcia, dynamiczny rozwój i innowacyjne strategie zarządzania.
 
Przyznane projektowi GreenEvo nagrody ESQR to potwierdzenie jego wysokiej jakości. Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, gdyż o nominacjach decyduje kapituła konkursu, która dostrzegała i nagrodziła GreenEvo pośród wielu cennych inicjatyw z całego świata mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynatorka projektu.
 
Nagroda ESQR to kolejny, po Certyfikacie Najlepszych Praktyk Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej i uznaniu ze strony Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dowód na wyjątkowość GreenEvo.
 
Inicjatywa Ministerstwa Środowiska służy wspieraniu polskich producentów „zielonych” technologii na zagranicznych rynkach. Do tej pory odbyły się cztery edycje tego przedsięwzięcia, w ramach których wyłoniono 48 laureatów. O wysokiej jakości GreenEvo świadczy m.in. rozwój firm – laureatów, w tym wzrost wartości ich obrotów o ponad 35% i wartości eksportu o ponad 50%.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny