GOZ-transformacji

Dofinansowanie na GOZ-transformację – nowy nabór w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapowiedziała, że 10 października br. uruchomi nowy nabór. Chodzi o nabór wniosków do konkursu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Etap I”. Nabór będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Celem tego programu jest wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Pomoc dotyczy realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji, czyli transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel dofinansowania

Wsparcie w ramach konkursu jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty w ramach etapu pierwszego. Dotyczą one przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

W programie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” dofinansowanie dotyczy zakupu usług doradczych. Mają one być świadczone przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Projekt powinien obejmować audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, pozwalające na ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ – wskazuje PARP.

Kto może otrzymać dofinansowanie na GOZ-transformację?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Chodzi o firmy działające w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 82 781 zł, a wnioski będzie można składać od 10 października do 19 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.parp.gov.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PIRO z Pixabay

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny