Jeden z kluczowych trendów

GOZ – jeden z kluczowych trendów prośrodowiskowych przedmiotem konkursu

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), to jeden z kluczowych trendów prośrodowiskowych na najbliższe lata – podkreśla firma Stena Recycling, która przypomina, że – już po raz piąty – organizuje konkurs, w którym nagradza najlepsze praktyki GOZ w Polsce.

Istotny aspekt działalności firm

Odpowiedzialność środowiskowa staje się istotnym aspektem działalności firm na świecie. Chcąc odpowiedzieć na oczekiwania rynku i świadomych konsumentów, coraz więcej firm wprowadza działania zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Priorytetowe znaczenie rozwoju GOZ dostrzegają także eksperci. Zgodnie z mapą trendów opublikowaną przez infuture.institute, to właśnie gospodarka o obiegu zamkniętym jest obecnie jednym z wiodących trendów środowiskowych, a kierunek ten będzie się utrzymywał także w kolejnych latach. Rozwój GOZ promują m.in. Europejski Tydzień Odpadów oraz organizowany przez Stena Recycling konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego (SCEA). Konkurs po raz piąty nagrodzi firmy oraz studentów, którzy wprowadzają i promują rozwiązania GOZ w Polsce – zaznacza firma.

Najlepsze rozwiązania i praktyki z zakresu GOZ wprowadzane w Polsce, od pięciu lat promuje i nagradza konkurs SCEA – 18. października br. wystartowała jego piąta edycja.

Jak zaznacza firma, jej konkurs ma doceniać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z segmentu SME oraz start-upy. Różnorodność wyróżnionych inicjatyw pokazuje, że idee GOZ można wprowadzać we wszystkich sektorach gospodarki, w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i na każdym etapie projektowania produktu.

GOZ – jeden z kluczowych trendów z walorami pozaśrodowiskowymi

Przy okazji firma podkreśla, że (według opracowania Ellen MacArthur Foundation, pt. „Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe”) gospodarka o obiegu zamkniętym to m.in. 3 mln nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej (UE) do 2030 r., zwiększenie dochodów gospodarstw domowych o 4500 dolarów rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o połowę! Firma dodaje, że GOZ ma także zalety wykraczające poza walory środowiskowe i w przeciwieństwie do gospodarki liniowej, może przynieść korzyści zarówno klimatowi, jak i biznesowi.

Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych realnie wpływa na poprawę innowacyjności i konkurencyjności firmy. Pozwala nie tylko wyróżnić się na rynku, ale także podnieść jakość świadczonych usług, jednocześnie zmniejszając koszty działalności. Przedstawiciele firm, które zgłosiły swoje pomysły w poprzednich edycjach konkursu wielokrotnie podkreślali, że wdrożone rozwiązania GOZ pozwalały im na oszczędności i zdobycie nowych rynków lub klientów – komentuje Piotr Bruździak, dyrektor sprzedaży i marketingu Stena Recycling, członek Jury konkursu.

Według firmy, coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań, to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

Konkurs promujący jeden z kluczowych trendów prośrodowiskowych

Firma zaznacza, że Konkurs SCEA został zainicjowany w 2017 r. i jest pierwszym w Polsce konkursem adresowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, który  pozwala na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej. Zwycięzcy otrzymują promocję swoich rozwiązań GOZ w mediach i na wydarzeniach branżowych oraz wybraną usługę środowiskową lub szkoleniową z oferty Stena Recycling. Studentom natomiast, w ramach nagrody, firma przyznaje m.in. grant w wysokości 10000 zł na realizację zgłoszonego projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  • dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Organizator Konkursu będzie czekać na zgłoszenia do 6 lutego 2022 r., a zwycięzcy mają być poznani wiosną 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny