#WCIĄŻZMIENIAMY

Gospodarka opakowaniami i zasobami wodnymi elementami kampanii #WCIĄŻZMIENIAMY

Dzisiejszy świat musi stawić czoła wielu problemom, zarówno środowiskowym, takim jak odpady opakowaniowe czy nadmierne zużycie wody, jak i społecznym, związanym z demografią czy barierami na rynku pracy. Żeby na nie odpowiedzieć, Coca-Cola ogłosiła start globalnej kampanii społecznej #NEVERSETTLE.

W Polsce, pierwszym kraju, gdzie kampania została uruchomiona, jest ona realizowana pod hasłem #WCIĄŻZMIENIAMY. W ramach kampanii Coca-Cola prezentuje, swoje rozwiązania dla wspomnianych wyzwań. Wydarzenie ogłaszające start kampanii stało się także momentem ogłoszenia najnowszej inicjatywy firmy, jaką jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach której Coca-Cola ufunduje miastu 10 automatów do oddawania opakowań.

My ludzie używamy naszej planety tak, jakby na półce była kolejna, gotowa do użytku. Niestety, tak nie jest. Świadomi tego, jak dużą rolę odgrywają w gospodarce i społeczeństwie tak duże firmy, jak nasza, chcemy być częścią rozwiązań odpowiadających na obecne wyzwania – podkreślił James Quincey, CEO firmy na Forum Ekonomicznym w Davos. Kampania Coca-Cola #WCIĄŻZMIENIAMY koncentruje się na trzech kluczowych obszarach, w których koncern chce odgrywać aktywną rolę: Aktywizacja Kobiet i Młodych, Odpady Opakowaniowe i Ochrona Zasobów Wodnych.

Coca-Cola jako wiodący producent napojów na świecie, widzi problem całościowo. Zajmując się kwestiami środowiskowymi i społecznymi, chcemy pokazać, że jako firma nie chcemy tylko produkować napojów, ale również mamy ambicję, aby dokonywać realnych zmian. #WCIĄŻZMIENIAMY to więcej niż kampania, to nasze zobowiązanie, aby świat, w którym żyjemy, stał się dla nas wszystkich lepszym miejscem – zaznacza Stoyan Ivanow, dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services.

Filary kampanii #WCIĄŻZMIENIAMY dotyczą kluczowych priorytetów działalności Coca-Cola w zakresie zrównoważonego rozwoju – podkreśla firma.

W ramach ambicji Coca-Cola „Świat bez odpadów” ogłoszonej w Davos w styczniu 2018 r. producent napojów chce do 2030 r. osiągnąć określone cele w trzech obszarach z zakresu opakowań. Chodzi o projektowanie, zbiórkę i partnerstwo.

#WCIĄŻZMIENIAMY – projektowanie oraz zbiórka i recykling opakowań

W obszarze projektowania, Coca-Cola dąży do stworzenia opakowania, które zawiera co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu. Kontynuuje też działania w kierunku realizacji założenia, aby wszystkie opakowania konsumenckie firmy na świecie mogły w 100% podlegać recyklingowi. Ten cel powinien zostać zrealizowany do 2025 r. Dzisiaj w Polsce Coca-Cola używa średnio ok. 8 do 10% takiego surowca w plastikowych opakowaniach, 60,5% w opakowaniach szklanych i 51% w opakowaniach aluminiowych, a prawie wszystkie jej opakowania nadają się do recyklingu – wylicza Coca-Cola. Koncern stale pracuje też nad zwiększaniem udziału surowców wtórnych, szczególnie w opakowaniach PET. Ponadto, w Polsce firma od lat podejmuje działania, by zmniejszyć ilość plastiku używanego do produkcji butelek – od 2001 r. obniżyła wagę swoich plastikowych opakowań o 45%.

Producent opakowań zaznacza, że zgodnie z globalną ambicją, do 2030 r. Coca-Cola chce zbierać i przekazywać do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od firmy do konsumentów. Żeby tak się stało, potrzebny jest system zarządzania odpadami oparty o reguły gospodarki w obiegu zamkniętym oraz właściwe nawyki wszystkich konsumentów. Kluczowe jest, by każde opakowanie trafiało do odpowiedniego pojemnika w ramach selektywnej zbiorki odpadów, a następnie mogło być przetworzone i ponownie wykorzystane. W tym celu potrzebne jest wspólne działanie i zaangażowanie wielu stron – zarówno w tworzenie nowego systemu, jak i w edukację.

Konsekwentnie podejmujemy działania na rzecz zwiększenia zbiórki i recyklingu opakowań w Polsce, w tym butelek PET. W 2018 r. wraz z trzema innymi firmami napojowymi, uruchomiliśmy dobrowolny program „Działaj z imPETem”, realizowany z największą w Polsce organizacją odzysku „Rekopol”. Dzięki tej inicjatywie, w ciągu jednego roku, udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET o kilkanaście procent w skali kraju. To oznacza, że co druga butelka PET trafiająca w ręce polskiego konsumenta, została selektywnie zebrana i przekazana do recyklingu – mówi Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola Polska HBC Polska.

Automaty do oddawania opakowań w Warszawie

Coca-Cola podkreśla, że chce współpracować ze wszystkimi stronami na rzecz wspierania zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska i wód oceanicznych i edukacji.

Jedną z najnowszych inicjatyw realizowanych przez firmę w ramach ambicji „Świata Bez Odpadów” jest współpraca z Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia. W jej ramach Coca-Cola przekaże mieszkańcom Warszawy 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań. Pierwsza tura pięciu maszyn zostanie rozmieszczona w przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami, kolejne pięć – jesienią.

Automaty dostarczy polska firma EcoTech System, oferująca zaawansowane rozwiązania wspierające działania proekologiczne. Maszyny przyjmować będą butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian oddający opakowania, przy użyciu specjalnej aplikacji, otrzyma punkty, które będzie mógł wymienić na różnego rodzaju benefity, jak np. zniżki na komunikację miejską, bilety do kina czy zniżki na kawę w wybranej sieci kawiarni – wylicza Coca-Cola.

To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w tak dużej skali. Dobrze łączy się z naszą kampanią edukacyjną, w której przypominamy warszawiankom i warszawiakom o zasadach recyklingu. Docelowo recyklomaty staną w lokalizacjach, które cieszą się popularnością, m.in. przy ul. Ząbkowskiej i pl. Bankowym – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Działania z różnymi podmiotami

Swoje założenia Coca-Cola w Polsce realizuje we współpracy z organizacjami branżowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi m.in. przy zainaugurowanych przez firmę ogólnopolskich programach, takich jak wspomniany już dobrowolny, branżowy program „Działaj z ImPETem”. Zakłada on zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań PET w Polsce. Towarzyszy mu kampania edukacyjna na temat selektywnej zbiórki odpadów, która w 2018 r. objęła 1000 gmin stanowiących 40% terytorium Polski. Dzięki niej udało się zebrać oraz poddać recyklingowi ok. 11 tys. ton butelek PET. Program jest kontynuowany w tym roku. Razem z Fundacją Nasza Ziemia, Coca-Cola wyposażyła też 20 gmin w blisko 1000 dodatkowych pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych. W trakcie czterech miesięcy kampanii udało się zebrać 32 tony plastikowych odpadów. Akcja będzie kontynuowana także w 2019 r., tym razem we współpracy z 50 gminami z całej Polski, do których trafi kolejne 1000 pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych.

Chronić zasoby wodne

Koncern zauważa, że woda jest najcenniejszym zasobem na Ziemi, kluczowym dla zdrowia ludzi i społeczeństw. Jest niezastąpiona w funkcjonowaniu ekosystemu i niezbędna dla rozwoju i dobrobytu rynków na całym świecie. Strategia Coca-Cola w kwestii efektywnego zarządzania zasobami wodnymi wiąże się ze skutecznym zarządzaniem wodą, ochroną jej zasobów i zapewnieniem dostępu do niej tam, gdzie jej brakuje. To także nieustanne poszukiwania nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody przy produkcji, jej ponownego użycia i uzupełniania zapasów.

Coca-Cola podkreśla, że produkując napoje, szanuje i oszczędza każdą kroplę wody. Do tej pory projekty związane z gospodarowaniem zasobami wody zostały wdrożone w 170 krajach. Już w 2015 r. Coca-Cola zwracała równowartość wody, którą zużywała. W 2017 r. wartość ta wzrosła i w porównaniu z ilością wody wykorzystaną do produkcji napojów 155% jej zasobów zostało oddanych do ekosystemu.

Dzięki wielomilionowym inwestycjom w zakłady produkcyjne w Polsce, takim jak choćby modernizacja linii produkcyjnych, w ciągu jednego tylko roku Coca-Cola zaoszczędza ok. 158 000 metrów sześciennych wody, co odpowiada objętości ok. 63 basenów olimpijskich – dodaje Jaak Mikkel.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. D. Kramski

reklama

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny