FBSerwis

FBSerwis – ponad 10 mln zł zysku

Po pierwszym półroczu 2019 r. Grupa FBSerwis pochwaliła się poprawą wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 224 mln zł – to o 36% więcej niż w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Znacząco poprawiła się także rentowność spółki i na koniec czerwca 2019 r. Grupa FBSerwis odnotowała zysk netto w wysokości 10,31 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Wyniki finansowe Grupy odzwierciedlają poprawę rentowności wszystkich linii biznesowych FBSerwis – zaznacza w swoim komentarzu Artur Pielech, prezesa Zarządu FBSerwis.

Poprawa wyników FBSerwis mimo wyzwań w gospodarce odpadami

Wyniki udało się poprawić pomimo wyzwań stawianych przed branżą gospodarki odpadami, która jest kluczowym biznesem FBSerwis. Nowelizacja ustawy o odpadach uchwalona we wrześniu 2018 roku nakłada na podmioty wytwarzające, zbierające oraz przetwarzające odpady szereg obowiązków, które wymagają poniesienia znaczących kosztów oraz podjęcia dodatkowych działań – są to przede wszystkim obowiązek zaktualizowania posiadanych pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, opracowania operatu przeciwpożarowego czy wdrożenia monitoringu wizyjnego – wskazuje szef Grupy.

FBSerwis

W 2019 r. FBSerwis rozpoczęła modernizację wszystkich posiadanych zakładów przetwarzających odpady – w Kamieńsku (woj. łódzkie), Ścinawce Dolnej i Krynicznie (woj. dolnośląskie) oraz Tarnowie (woj. małopolskie). Decyzja o zainwestowaniu w infrastrukturę obiektów spowodowana była przede wszystkim coraz większą ilością odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, a co za tym idzie koniecznością dostosowania zakładów do zmieniającego się strumienia odpadów. Co więcej, wzrastające z roku na rok wymagania dotyczące poziomów odzysku oraz recyklingu wymuszają na FBSerwis inwestowanie w jeszcze bardziej efektywne technologie przerobu. FBSerwis będzie starała się zwiększać poziomy odzysku na swoich instalacjach i wpisywać swoje działania w system gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym – podkreśla firma.

Odnowienie kontraktów i usługi łączone

FBSerwis wskazuje też, że w pierwszym półroczu br. udało się jej odnowić dwa prestiżowe kontrakty – na obsługę techniczną PGE Narodowego oraz obsługę Portu Gdańsk. – Poszerzyliśmy także swoje portfolio m.in. zdobywając pierwszy kontrakt z zakresu odbioru odpadów w województwie opolskim (Gmina Kluczbork) oraz podpisując umowę na modernizację 80% punktów świetlnych należących do Gminy Bytom – zaznacza prezes Pielech. W obszarze utrzymania infrastruktury drogowej FBSerwis umocniła swoją pozycję w woj. świętokrzyskim zdobywając dwa nowe kontrakty w rejonach Buska-Zdroju oraz Kielc.

W 2019 r. firma rozpoczęła oferowanie swoim klientom szeregu usług łączonych, z tzw. „jednej ręki”. – Uważamy, że dzięki integracji usług z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania technicznego budynków oraz zimowego i letniego utrzymania terenów zewnętrznych (w tym parkingów i ciągów transportowych) klienci są w stanie uzyskać znaczące oszczędności. Oferta ta kierowana jest przede wszystkim do zakładów przemysłowych, centrów logistycznych oraz centrów handlowych – zaznacza A. Pielech.

Bezpieczeństwo, ekologia i potencjalne przejęcia

W dalszym ciągu jesteśmy zaangażowani w akcje promujące bezpieczeństwo oraz ekologię. Firma wskazuje, że po udanym programie pilotażowym przeprowadzonym w Gdańsku, wdrożyła System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych (SKOPI) na wszystkich drogach obsługiwanych przez FBSerwis. Jest to rozwiązanie działające w aplikacji Yanosik, które umożliwia pracownikom informowanie w czasie rzeczywistym o pracach, które wykonują na drodze lub w jej pobliżu. Z kolei we Wrocławiu spółka przeprowadziła drugą edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn. „Bądźmy EKO dla Wrocławia”, który ma na celu zachęcenie do segregowania odpadów i ich racjonalnego wytwarzania.

Wszystko wskazuje na to, że FBSerwis uda się wypracować – zapowiadane przy okazji omówienia wyników finansowych za 2018 rok – 400 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jeśli chodzi o pozostałe plany na ten rok, w zakresie infrastruktury drogowej chcielibyśmy kontynuować rozpoczęty już dialog z GDDKiA oraz Ministerstwem Infrastruktury w sprawie waloryzacji cen w kontraktach utrzymaniowych. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wypracować rozwiązanie korzystne dla branży. Z kolei w zakresie gospodarki odpadami w dalszym ciągu aktywnie analizujemy rynek pod kątem potencjalnych przejęć.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że od 3 lipca 2019 jesteśmy już w pełni częścią Grupy Budimex, która zakupiła pozostałe 51% akcji FBSerwis SA od Ferrovial Services International, a co za tym idzie jest właścicielem 100% akcji spółki i pośrednio właścicielem całej Grupy FBSerwis. Od momentu akwizycji FBSerwis przyczynia się do tworzenia wartości dla akcjonariuszy Budimex SA – podsumowuje Artur Pielech.

Na podstawie informacji nadesłanej przez FBSerwis

fot. i rys. FBSerwis

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny