Pod kątem emisji CO2

Oznaczanie produktów pod kątem emisji CO2 – tego chcą klienci

Czterech na pięciu Polaków przywiązuje dużą wagę do tego, by produkty były wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu. Większość jest skłonna dostosować swoją konsumpcję tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. Jednocześnie trzech na pięciu konsumentów chce, aby informacja dotycząca całkowitej emisji CO2 cyklu życia produktów była dostępna, czyli aby wprowadzić oznaczanie produktów. Tak wynika z badania konsumenckiego zrealizowanego na zlecenie firmy Stena Recycling.

Oznaczanie produktów pod kątem emisji CO2 ważne dla większości polskich klientów

W badaniu Circular Voice wzięło udział 5 tys. konsumentów z Polski, Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii. Respondenci podzielili się swoimi przemyśleniami na temat produktów z recyklingu, materiałów oraz trwałości towarów. Celem badania jest prezentacja opinii konsumentów, które mogą wspierać podejmowanie działań przez firmy i interesariuszy na rzecz obiegu zamkniętego. Wskazała na to Stena Recycling.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich respondentów jest fakt, że chcą oni w przyszłości podejmować decyzje konsumenckie, sprzyjające transformacji na gospodarkę cyrkularną. Większość polskich respondentów, bo 60%, jest gotowa w przyszłości zmienić swoje nawyki, by zmniejszyć wpływ na klimat. Coś, co mogłoby ułatwić realizację tych ambicji, to udostępnienie jasnych informacji na temat całkowitej emisji CO2 związanych z cyklem życia produktu. Tego domaga się trzech na pięciu badanych Polaków.

Polacy chcą dbać o środowisko

Stena Recycling zwróciła uwagę na fakt, że aż czterech na pięciu polskich konsumentów (81%) przywiązuje dużą wagę do tego, by firmy wykorzystywały w swoich produktach materiały pochodzące z recyklingu. Aż 82% badanych uważa, że produkty stworzone z materiałów z recyklingu mają taką samą jakość jak produkty stworzone z surowców pierwotnych. Trzech na pięciu polskich konsumentów (64%) twierdzi, że ważne jest, by produkt był jasno oznaczony pod kątem całkowitej emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia.

– Obecnie konsumenci przywiązują dużą wagę do tworzenia produktów w sposób zrównoważony i pragną większej przejrzystości w zakresie informowania o ich rzeczywistym śladzie klimatycznym w ciągu całego okresu użytkowania. Fakt, że większość domaga się szerszej gamy zrównoważonych produktów, jest jasnym sygnałem dla firm produkcyjnych, że powinny traktować te potrzeby w przyszłości priorytetowo. Przedsiębiorstwa, które rozszerzą swoją ofertę o produkty wyraźnie oznaczone o emisję dwutlenku węgla w całym ich cyklu życia, mogą wiele zyskać w przyszłości – stwierdziła Aleksandra Surdykowska, PR & marketing manager w Stena Recycling.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny