poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej i ochrona środowiska – ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji. Dzięki nim ma nastąpić poprawa efektywności energetycznej domów. Ponadto, można przyczynić się do ochrony środowiska. Informację o naborze przekazał Urząd Miasta Częstochowy (UM).

Na jakie działania otrzymać można dotacje?

Dotacje z miejskiego budżetu uzyskać można na inwestycje, których data realizacji przypada po dacie podpisania umów dotacji, a zarazem nie później niż 20 września br. Wsparcie otrzymać można na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, na usunięcie azbestu, montaż instalacji fotowoltaicznych czy modernizację systemów grzewczych. Wyjątkiem jest wymiana systemów grzewczych, gdzie czas na realizację zadania upływa 18 października.

Według danych przekazanych przez UM, na budowę przyłącza kanalizacji, mieszkańcy otrzymają wsparcie w wysokości 50% poniesionych kosztów netto, ale nie więcej niż 3000 zł. Na usunięcie azbestu – demontaż, transport oraz jego unieszkodliwienie dotacja wynosi 70% kosztów netto, ale nie więcej niż 5000 zł. W sytuacji, gdy na nieruchomości zalegają odpady azbestowe, wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na ich transport i unieszkodliwienie w wysokości 50% kosztów. Dofinansowanie nie może jednak wynieść  więcej niż 2000 zł.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych, można liczyć na dofinansowanie do 50% poniesionych kosztów netto, ale nie więcej niż 6000 zł.

Z kolei mieszkaniec chcący zlikwidować piec opalany węglem i podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub zastąpić go ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, bądź zamontować kocioł gazowy lub olejowy, może otrzymać dofinansowanie w wysokości 70% kosztów netto zakupu nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), albo wykonania przyłącza do węzła cieplnego razem z węzłem. Kwota wsparcia nie będzie jednak większa niż 6000 zł.

Wnioski w formie papierowej należy składać do 30 kwietnia 2024 roku, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. Można je też przesłać drogą pocztową. O udzieleniu wsparcia decyduje data wpływu wniosku do UM.

Szczegóły na stronie www.czestochowa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny