Dyskusje nie tylko ministerialne

Wenezuela po raz pierwszy w historii negocjacji klimatycznych zorganizowała PreCOP, ostatnie nieformalne spotkanie ministerialne przed tegoroczną Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP20).
cop
Do dyskusji zaproszono reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, kilkudziesięciu organizacji ekologicznych, rolników oraz środowiska naukowe. Podczas spotkania przedstawiono ministrom dokument wypracowany przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, stanowiący kompilację podstawowych postulatów różnych środowisk. Podnoszono także kwestię odpowiedzialności krajów rozwiniętych za koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze.
 
Rozmowy w gronie przedstawicieli rządowych dotyczyły najważniejszych tematów z punktu widzenia przygotowań do konferencji COP20 w Limie. Skupiono się głównie na krajowych kontrybucjach, czyli wkładach poszczególnych państw do nowej umowy.
 
Uczestniczy PreCOP-u jednogłośnie deklarowali chęć przyjęcia porozumienia w Paryżu. Niepokój budzi jednak fakt, iż nadal wiele spraw pozostaje nieuzgodnionych. Wskazywano, że dopiero tekst porozumienia da pewność co do obowiązujących mechanizmów redukcji emisji oraz działań adaptacyjnych, a tym samym pozwoli na przedstawienie kontrybucji prawnie wiążących. Wszyscy byli zgodni, że redukcja emisji musi być centralnym elementem kontrybucji krajowych, również w przypadku państw rozwijających się, jednakże pod warunkiem zachowania równowagi z innymi działaniami klimatycznymi.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny