Druga edycja EkoKarlika!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił drugą edycję Konkursu „EKOKARLIK”.

Jego celem, jak informuje regulamin Konkursu, jest promocja etyki ekologicznej w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska przyrodniczego, zaprezentowanie różnorodności rozwiązań możliwych do stosowania w ochronie środowiska, a także zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

W Konkursie mogą wystartować przedsiębiorcy, spółdzielnie, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego.

logo karlik 2016

Podmiot ubiegający się o tytuł nie może mieć nałożonych kar z tytułu naruszenia wymogów ochrony środowiska, musi wywiązywać się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat eksploatacyjnych. W ciągu ostatnich trzech lat powinien na swym terenie zrealizować inwestycje ekologiczne, a także dobrowolnie podejmować inicjatywy promocyjne i działania z edukacji ekologicznej wśród pracowników oraz otoczenia.

Nagrodami będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

Termin przyjmowania kart zgłoszeniowych upływa 31 października 2016 r. (o godzinie 15:30), a Konkurs rozstrzygnięty zostanie w grudniu 2016 r.

Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

fot. pixabay.com

reklama

reklama

 

partner merytoryczny