ochrony środowiska

Konferencja dotycząca ochrony środowiska i transformacji energetycznej we Wrocławiu

22 maja br. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja „Strategie dla Dolnego Śląska: Kierunki działania i finansowanie ochrony środowiska i transformacji energetycznej”. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

WFOŚiGW zwrócił uwagę na istotę ochrony środowiska i transformacji energetycznej

Konferencja odbyła się w odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska i transformacją energetyczną. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników z całego województwa. Byli to m.in. przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji pozarządowych, mających wpływ na przyszłe decyzje strategiczne regionu spotkało się we Wrocławiu, żeby rozmawiać o teoretycznych i praktycznych aspektach ochrony środowiska i transformacji energetycznej.

Na konferencji omówiono m.in. założenia planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Obecnie jest on w fazie opracowywania, ma być poddany ocenie Komisji Europejskiej.

WFOŚiGW przygotowuje się do wdrożenia nowych strategii działań

Jak poinformował WFOŚiGW, przygotowuje się on do opracowania i wdrożenia nowych strategii działania. Konferencja miała na celu przedstawienie kluczowych kierunków oraz mechanizmów finansowania tych inicjatyw.

Znajdujemy się w momencie globalnej zmiany, której reguły i kierunki obecnie powstają. Momencie powstawania planów i strategii, które będą wyznaczały długoterminowe kierunki naszych działań. Chcę, aby przestrzenią do tej współpracy była strategia WFOŚiGW na lata 2025-2029. Chcemy opracować diagnozę potrzeb i potencjałów regionu, a kto lepiej zna potrzeby i możliwości niż właśnie samorządowcy. Z tej diagnozy wynikać będą nowe programy WFOŚiGW we Wrocławiu i mam nadzieje wyznaczone zostaną kierunki, wspólnych, wieloletnich działań – powiedział Paweł Łapacz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zorganizowana przez nas konferencja jest odpowiedzą na liczne sygnały wskazujące potrzebę przeprowadzenia aktualizacji naszych programów i wprowadzenia nowych, wpisujących się w strategię wspólną NFOŚiGW i WFOŚiGW, KPEiK, jak i w już przyjętą strategię wojewódzką – dodała Wioleta Wnęk-Soczyńska, zastępczyni prezesa Zarządu Funduszu.

Konferencja „Strategie dla Dolnego Śląska: Kierunki działania i finansowanie ochrony środowiska i transformacji energetycznej” była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów. Jak podkreśla WFOŚiGW, jest to istotny krok w kierunku budowy lepszego i bardziej zrównoważonego kierunku działań na rzecz ochrony środowiska dla Dolnego Śląska oraz całej Polski.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny