Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Do sądu za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi (ClientEarth) poinformowała, że złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi bezprecedensowy pozew przeciwko właścicielowi Elektrowni Bełchatów, spółce Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

Właściciel Elektrowni Bełchatów pozwany do sądu za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego

ClientEarth domaga się, by sąd nakazał PGE GiEK zaprzestania działalności powodującej zagrożenie dla środowiska jako dobra wspólnego poprzez odejście od spalania węgla w Elektrowni Bełchatów najpóźniej do 2035 r. lub zainstalowanie, w tym samym terminie, w elektrowni urządzeń redukujących emisję CO2 do zera.

Jak podaje ClientEarth, Elektrownia Bełchatów jest największą elektrownią węglową w Europie i największą elektrownią na węgiel brunatny na świecie. Od początku funkcjonowania do tej pory instalacja wyemitowała do atmosfery ok. miliarda ton CO2, co stanowi równowartość trzyletniej emisji CO2 całej Polski (https://pgegiek.pl/aktualnosci/Belchatowska-12-produkuje-energie-elektryczna-od-30-lat; https://elbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wskazniki-emisji). Według Fundacji, ten wynik sprawia, że Elektrownia Bełchatów jest największym pojedynczym emitentem gazów cieplarnianych w Europie. Jest również największą instalacją oddziałującą na klimat w Polsce.

Biorąc pod uwagę oficjalne dane przekazane ClientEarth przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), emisje dwutlenku węgla z elektrowni wciąż rosną. W 2016 r. wynosiły ok. 35 mln ton, w 2017 r. ok 37 mln ton, a w 2018 r. już ponad 38 mln ton CO2, co odpowiada ponad 10-procentowemu udziałowi w całkowitej emisji Polski (w 2018 r. było to ok. 320 mln ton CO2).

Elektrownia Bełchatów bez oficjalnego planu zmniejszenia wpływu na klimat

Jednocześnie Fundacja ClientEarth zwraca uwagę, że właściciel Elektrowni Bełchatów nie przedstawił żadnego oficjalnego planu zmniejszenia szkodliwego wpływu zakładu na klimat. Pod petycją o bezzwłoczne wdrożenie planu redukcji emisji CO2 z elektrowni, która została złożona przez grupę „Rodzice dla klimatu”, podpisało się ponad 10 tys. osób. ClientEarth wezwała PGE GiEK do zaprzestania działalności powodującej zagrożenie dla środowiska, jednak wezwania pozostały bez odpowiedzi. Dlatego Fundacja zdecydowała o wejściu na drogę postępowania sądowego.

Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych, tacy jak Elektrownia Bełchatów, muszą wziąć na siebie współodpowiedzialność za kryzys klimatyczny. Bez szybkiego odejścia od węgla nie uda się zatrzymać kryzysu klimatycznego, który 81% Polaków uważa za bezpośrednie zagrożenie – powiedział dr Marcin Stoczkiewicz, prezes Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Pozew ClientEarth jest oparty na ustawie – Prawo ochrony środowiska, która pozwala organizacji ekologicznej wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie działalności powodującej szkodę w środowisku lub stan zagrożenia szkodą w środowisku.

Według raportu „Ocena możliwości zastąpienia Elektrowni Bełchatów”, opracowanego przez firmę doradczą Enervis, wcześniejsze odejście od spalania węgla w instalacji przyniesie korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Pozwoli też zaoszczędzić Polsce 4 mld euro.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

fot. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama