Dla środowiska

Grupa RAFAKO przyjęła strategię stabilnego wzrostu na lata 2015-2018. Firma działa w branży energetycznej, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska, w tym instalacje wchodzące w skład spalarni odpadów. Wśród celów na najbliższe lata znajdują się m.in. rozwój nowych technologii kotłowych, związanych z ochroną środowiska, oraz umocnienie się na pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku i innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla sektora przemysłu i energetyki.
 
– Aktualnie w RAFAKO prowadzone są 43 programy badawczo-naukowe w zakresie technologii ochrony środowiska, technologii kotłowych i technologii wytwarzania. Roczny budżet na te cele to ok. 0,3% naszych przychodów. W 2019 r. przewidujemy osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie 1% – deklaruje prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.
 
Na podstawie: www.rafako.com.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny