Uprawomocniona decyzja środowiskowa

Uprawomocniona decyzja środowiskowa dla infrastruktury przyłączeniowej

Spółka RWE poinformowała, że uzyskała prawomocną decyzję środowiskową dla budowy infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej. Projekt o planowanej mocy zainstalowanej 350 megawatów jest zlokalizowany w środkowej części polskiego Morza Bałtyckiego. Zaprojektowana infrastruktura przyłączeniowa ma umożliwić RWE wyprowadzenie energii wyprodukowanej przez turbiny farmy wiatrowej na morzu do sieci przesyłowej na lądzie. Uprawomocniona decyzja środowiskowa została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Uprawomocniona decyzja środowiskowa – ważny krok milowy w realizacji inwestycji

– Uzyskana decyzja to ważny krok milowy na drodze do realizacji pierwszej morskiej farmy wiatrowej RWE u wybrzeży Polski, strategicznego rynku dla naszej spółki. Zamykamy wielomiesięczny etap przygotowań do budowy w obszarze środowiskowym i kontynuujemy prace niezbędne do pozyskania pozwoleń na budowę – powiedział Grzegorz Chodkowski, Wiceprezes Offshore Development Poland w RWE.

Uprawomocniona decyzja środowiskowa i trasa przebiegu infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. Baltic II

Planowana infrastruktura przyłączeniowa będzie realizowana w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz na polskich wodach terytorialnych. Na odcinku przejścia kabla morskiego przez strefę brzegową planowane jest wykonanie przewiertu w technologii bezwykopowej. W kolejnym kroku na lądzie planowane jest zainstalowanie mufy morsko-lądowej, która połączy kabel podmorski z kablem lądowym. Następnie zaprojektowana infrastruktura będzie biegła przez teren gmin Ustka i Słupsk do lądowej stacji elektroenergetycznej RWE. Stąd energia wyprodukowana przez farmę wiatrową trafi napowietrzną linią przesyłową do stacji elektroenergetycznej Krzemienica. Stacja ta jest planowana przez krajowego operatora sieci przesyłowej – Polskie Sieci Eelektroenergetyczne. Długość korytarza przesyłowego w części morskiej wyniesie do 71 km, a w części lądowej do 19 km. Po uruchomieniu pod koniec tej dekady, F.E.W. Baltic II będzie w stanie wyprodukować wystarczającą ilość „zielonej” energii elektrycznej, aby zasilić ok.  350 tys. polskich gospodarstw domowych.

Inne kamienie milowe morskiej farmy F.E.W. Baltic II

Według RWE, F.E.W. Baltic II osiągnęła już kilka ważnych kamieni milowych. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia salda ujemnego, podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Pomyślnie zakończono badania dna morskiego, a zarówno badania geofizyczne, jak i wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez polskich wykonawców. Projekt otrzymał decyzję środowiskową dla obszaru morskiej farmy wiatrowej. Jest też na zaawansowanym etapie uzyskiwania pozostałych niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny