Czas na zieloną odbudowę

Czas na zieloną odbudowę miast – apel do premiera

Prezydent m.st. Warszawy, a także prezydenci dziewięciu innych miast oraz 18 organizacji pozarządowych zaapelowało do premiera o przeznaczenie dodatkowego wsparcia finansowego na inwestycje związane z zeroemisyjnym transportem publicznym – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM). Według sygnatariuszy apelu nadszedł czas na zieloną odbudowę miast.

Czas na zieloną odbudowę – apelują organizacje społeczne i prezydenci miast

Jak podaje UM, sygnatariusze apelu odwołują się do idei „zielonej odbudowy miast”, czyli takiej ścieżki wychodzenia z kryzysu, która zagwarantuje, że miasta będą odporne na przyszłe kryzysy, wolne od zanieczyszczeń i otwarte na wszystkich mieszkańców. Wśród sygnatariuszy apelu oprócz prezydenta Warszawy znajdują się również prezydenci Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Jeleniej Góry, Krakowa, Olsztyna, Piły, Przemyśla, Rzeszowa, i Zamościa, a także przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i liczne grono organizacji społecznych.

W ciągu ostatnich 15 lat udało się znacznie poprawić usługi transportu zbiorowego w polskich miastach, ale w wyniku pandemii transport ten jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony mamy konieczność przewożenia mniejszej liczby pasażerów, z drugiej – utrzymania często zwiększonych wymagań sanitarnych i przewozowych. To dodatkowe koszty, które w niektórych miastach już grożą podwyżkami cen biletów. Pozostawienie tej sytuacji bez reakcji budżetu państwa grozi redukcją już nie tylko przewozów pozamiejskich, ale także tych wewnątrz miast. Nie można do tego dopuścić – argumentuje dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Czas na zieloną odbudowę – potrzebne dodatkowe środki!

W trakcie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią transport publiczny stanowił bardzo ważny zasób dla ludzi, których praca pozostaje niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa. Jednak sieci transportu publicznego – mimo ich fundamentalnej roli – znajdują się pod ogromną presją finansową, co wynika m.in. ze spadku liczby pasażerów. Dlatego organizacje i miasta zaapelowały do premiera, aby przeznaczył dodatkowe środki finansowe na kilka obszarów.

Jednym z nich jest pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19, a kolejnym inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne. Ponadto zaapelowano o wsparcie miast w celu pilnego zwiększenia zarówno ilości, jak i jakości infrastruktury rowerowej i pieszej, poprzez wdrożenie środków nadzwyczajnych, z zobowiązaniem do uczynienia ich stałymi. Premier miałby również przeznaczyć finanse na zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych i rozwój węzłów multimodalnych (miejsc przesiadkowych do innego rodzaju transportu), które ułatwią przemieszczanie się po mieście.

Czas na zieloną odbudowę miast jako element krajowych planów

W latach 2021-22 Polska ma otrzymać 18,9 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – przypomina UM i dodaje, że od 15 października br. państwa członkowskie będą mogły przesyłać do Komisji Europejskiej projekty Krajowych Planów Odbudowy. Intencją Komisji jest, aby pieniądze były wydatkowane w sposób, który przyczyni się do przyśpieszenia zielonej transformacji Unii. Organizacje i decydenci popierający apel nie mają wątpliwości, że zrównoważony transport zbiorowy oraz infrastruktura promująca aktywną mobilność (ruch rowerowy i pieszy) powinny znaleźć się wśród wspieranych obszarów – dodaje stołeczny magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama