circular economy

Circular economy dla jednostek samorządu terytorialnego

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego zaprasza na Forum Circular Economy dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca br. (w godz. 10.00-16.00) w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie.

Forum organizowane jest w ramach Polish Circular Hotspot, a jego inicjatorem jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (IIiOR).

Forum Circular Economy dla samorządów w Warszawie

Organizator Forum wskazuje, że dobre praktyki krajów Europy Północnej dowodzą, że gospodarka o obiegu zamkniętym to nie chwilowa moda, a kierunek, od którego nie ma już odwrotu. W tym procesie istotne jest wsparcie instytucji oraz edukacja, a samorządy są tutaj kluczowymi partnerami. Mogą bowiem nie tylko same implementować innowacyjne rozwiązania, ale także inspirować do zmian. Samorządy, ze swymi zasobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdolność lepszego identyfikowania i wdrażania rozwiązań cyrkularnych, gdyż są bliżej problemów i najlepiej znają lokalne uwarunkowania. Dzięki temu JST mogą stać się liderami w procesie transformacji z gospodarki liniowej na cyrkularną, a co za tym idzie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i podnoszenia poziomu życia mieszkańców.

Forum Circular Economy

Podczas Forum przybliżona zostanie koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, z naciskiem na to, jak można wprowadzać konkretne rozwiązania z tego zakresu na poziomie samorządu. Spotkanie będzie miało wielosektorowy charakter. Poruszone zostaną bowiem kwestie gospodarki odpadami, energii odnawialnej, zrównoważonego budownictwa i edukacji społeczeństwa. Swoimi doświadczeniami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju podzielą się przedstawiciele władz wybranych ośrodków. Z kolei przedsiębiorcy wdrażający technologie „cyrkularne” opowiedzą o konkretnych rozwiązaniach dla samorządów.

Forum odbywa się w ramach Polish Circular Hotspot. Jest to ogólnopolska inicjatywa skupiająca różne grupy interesariuszy wokół idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Hotspot jest przestrzenią, która pozwala na dyskusję oraz wymianę doświadczeń różnych sektorów i branż. Jest także platformą współpracy, niekiedy nawet podmiotów na co dzień konkurujących ze sobą, które w rezultacie kooperacji i dostępu do wspólnych zasobów (wiedzy, technologii) mogą osiągnąć więcej zarówno dla implementacji circular economy, jak i własnego rozwoju – zaznacza IIiOR.

Forum ma dać możliwość nawiązania nowych kontaktów, pozwolić na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń oraz implementację dobrych praktyk. Spotkanie z pewnością stanie się inspiracją do jeszcze szerszego wdrażania w samorządach w całej Polsce rozwiązań z zakresu circular economy.

Potwierdzenie udziału w Forum

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o potwierdzenie uczestnictwa do 31 maja br. na adres: agnieszka.jedrzejczak@mazovia.pl lub telefonicznie (22) 59 07 768. Więcej informacji na stronie internetowej IIiOR.

Na podstawie informacji nadesłanej przez IIiOR

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny