Centrum Badawczo-Rozwojowe z dofinansowaniem w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”

Firma SoftBlue otrzyma 6,1 mln zł dotacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przyznanej w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”. Autorski projekt spółki, o całkowitej wartości blisko 8 mln zł, został zakwalifikowany do dofinansowania. Dotyczy on opracowania specjalistycznego systemu ekspertowego rozbioru wody, który ma na celu racjonalizację zużycia wody. Obecnie firma tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe m.in. poświęcone racjonalnemu gospodarowaniu wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. Prace już się rozpoczęły.

W ramach konkursu „Szybka Ścieżka” firma otrzyma wsparcie na Centrum Badawczo-Rozwojowe

27 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została pierwsza częściowa ocena projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu „Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wśród wybranych projektów znalazło się rozwiązanie zaprezentowane przez wspomnianą firmę.

Rekomendacja NCBiR pozwoli nam na uruchomienie kolejnego projektu łączącego nowoczesność technologii i podejście proekologiczne. Dzięki systemowi ekspertowemu rozbioru wody zostaną chociażby ograniczone wycieki. Odbiorcy uzyskają większą świadomość na temat zużywanej wody. Przewagą tego rozwiązania jest rozproszona analityka wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji. To dla nas kolejna szansa na wsparcie rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki oraz duże wyróżnienie, biorąc pod uwagę liczną konkurencję. Wiemy, że w ramach konkursu wpłynęło ponad tysiąc wniosków, natomiast projektów wybranych zostało kilkaset – mówi Michał Kierul, prezes Zarządu SoftBlue.

Realizacja projektu to koszt blisko 8 mln zł, a wartość dofinansowania wynosi 6,1 mln zł.

Nie tylko Centrum Badawczo-Rozwojowe

To nie jedyne przedsięwzięcie spółki, które ma na celu optymalizację zarządzania zasobami wodnymi. Firma podkreśla także, że zbuduje własne Centrum B+R dedykowane m.in. optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji opiewa na ponad 12 mln zł. 6 sierpnia br. spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę Centrum, a prace już się rozpoczęły.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama