Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju w działaniu firmy Henkel

Firma Henkel podkreśla, że w ubiegłym roku podejmowała kolejne działania, mające ją przybliżyć do realizacji założeń swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych tematów był plastik – firma bowiem zaznacza, że stawia przed sobą ambitne cele w zakresie opakowań, tym samym wspierając gospodarkę obiegu zamkniętego.

Zrównoważony rozwój od dawna jest jednym z priorytetów strategii firmy Henkel. Dziś po raz 28. informujemy o efektach naszych starań, zmierzających do ograniczania zużycia zasobów. We współpracy z partnerami podjęliśmy i realizowaliśmy wiele projektów, inicjatyw i działań – powiedziała Kathrin Menges, wiceprezes ds. zarządzania personelem i przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel.

Cele zrównoważonego rozwoju – zmniejszać wpływ na środowisko

Henkel wskazuje, że strategia zrównoważonego rozwoju firmy do 2030 r. zakłada stałe zmniejszanie wpływu działań firmy na środowisko przy równoczesnej realizacji wytyczonych celów. Firma podkreśla również, że aktywnie wspiera realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez ONZ w 2015 r.

W ubiegłym roku, realizując tymczasowe cele na rok 2020, firma osiągnęła następujące rezultaty (w odniesieniu do roku 2010):

  • Emisja CO2 (na tonę produktu) niższa o 25%;
  • Ilość odpadów (na tonę produktu) niższa o 29%;
  • Zużycie wody (na tonę produktu) niższe o 24%;
  • Wzrost wartości sprzedaży netto (na tonę produktu) o 6%;
  • Poprawa bezpieczeństwa (na milion przepracowanych godzin) o 17%.

Dzięki działaniom podjętym w skali ogólnoświatowej firma zwiększyła swoją efektywność o 43% (w porównaniu do rezultatu z 2010 r.). Do 2020 r. Henkel zamierza zwiększyć efektywność korzystania z zasobów o 75%.

Działania na rzecz ochrony klimatu

Henkel chce m.in. przyczynić się do ograniczania efektu globalnego ocieplenia. Na początek firma zamierza zmniejszyć emisję dwutlenku węgla emitowanego w procesach produkcyjnych o 75% do 2030 r. Firma chce także, aby do 2030 r., 100% energii elektrycznej zużywanej przez nią w procesie produkcji, pochodziło ze źródeł odnawialnych. Firma podkreśla także, że marki i technologie Henkla są projektowane w taki sposób, by umożliwiać ograniczanie emisji CO2 także w fazie ich wykorzystania przez klientów i konsumentów. W tym zakresie firma stawia sobie konkretny cel: do 2020 r. emisja CO2 mniejsza o 50 mln ton.

Opakowania przyjazne środowisku i gospodarka obiegu zamkniętego

W zakresie rozwoju opakowań Henkel skupia się na ograniczaniu zużycia i ponownym wykorzystywaniu materiałów opakowaniowych. W tym obszarze są także działania zmierzające do zwiększenia udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań. W ramach nowej strategii dotyczącej opakowań firma postawiła sobie ambitny cel – do 2025 r. – 100% opakowań jej produktów ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Na koniec 2018 r. udało się osiągnąć ten cel w przypadku ponad 80% opakowań. Co więcej, do 2025 r. plastikowe opakowania produktów Henkla, oferowane na rynku europejskim, mają być wytwarzane aż w 35% z plastikowych odpadów — na koniec 2018 r. wskaźnik ten osiągnął prawie 10%.

Firma podkreśla także, że współpracuje ze swoimi partnerami łańcucha wartości, by przyspieszyć rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Jednym z przykładów jest tu współpraca z przedsiębiorstwem społecznym Plastic Bank, które działa na rzecz ograniczenia zaśmiecenia oceanów odpadami plastikowymi. Przy okazji przedsiębiorstwo daje równocześnie osobom ubogim szansę na polepszenie warunków życia. W trzech centrach zbiórki odpadów plastikowych na Haiti, które zostały zbudowane w ramach współpracy z firmą Henkel, zebrano, posortowano i ponownie wykorzystano ok. 63 tony odpadów z tworzyw sztucznych. Tak zwany Social Plastic® został użyty do produkcji już 25 tys. opakowań środków piorących i środków czystości firmy Henkel. W tym roku spółka także podejmuje kolejne inicjatywy w tym zakresie: Henkel został jednym z założycieli globalnej inicjatywy „Alliance to End Plastic Waste”, której celem jest zminimalizowanie ilości plastikowych odpadów, dostających się do środowiska przyrodniczego.

Zaangażowanie naszych pracowników na całym świecie jest kluczowym czynnikiem, sprzyjającym realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatnich kilku lat blisko 50000 naszych pracowników przeszło szkolenie na Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Ich zadaniem jest dzielenie się wiedzą w kontaktach z klientami i znajomymi, a także w trakcie licznych projektów realizowanych w społecznościach lokalnych, szkołach i na uczelniach wyższych – powiedziała Kathrin Menges.

Cele zrównoważonego rozwoju w indeksach i rankingach

Firma Henkel informuje, że w 2018 r. efekty jej prośrodowiskowych działań zostały po raz kolejny potwierdzone przez niezależnych ekspertów, agencje ratingowe i rynki kapitałowe. Już 18. rok z rzędu firma została doceniona w indeksie etycznym FTSE4Good, znalazła się także na liście wielu innych indeksów (ECPI, Ethibel Sustainability, Euronext Vigeo Eiris, Global Challenges, MSCI ESG Leaders i SRI, a także STOXX Global ESG Leaders). Firma Henkel została również uznana za lidera w swoim sektorze w rankingach EcoVadis, Oekom Research i Sustainalytics. Także w 2018 r. Henkel jako pierwsza firma niemiecka zawarła umowę na tzw. zielony kredyt na kwotę do 1,5 mld EUR, którego warunki są powiązane z wynikami osiąganymi w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Henkel

reklama

reklama

 

partner merytoryczny