Cel – zrównoważone budownictwo

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne, które mają na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko. Zaprezentowane przez KE wnioski mają przysłużyć się nie tylko środowisku (dziś niemal połowa zużycia energii końcowej i wydobywanych surowców, a także około jednej trzeciej zużycia wody wiąże się z budową i eksploatacją budynków), ale także sektorowi budownictwa i samym użytkownikom.
 
– Słyszymy wiele o efektywności energetycznej budynków, ale musimy spojrzeć na to także z szerszej perspektywy. Lepsze informowanie społeczeństwa o działalności środowiskowej jest sposobem podniesienia ogólnej efektywności energetycznej naszych budynków. Jest to korzystne dla środowiska, dla zdrowia ludzi i dla ich portfeli – powiedział Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.
 
budynek-pasywny
 
Choć w ciągu ostatnich lat poczyniono znaczne postępy w dziedzinie efektywności energetycznej w UE, nadal brakuje powszechnej informacji na ten temat, zwłaszcza w obszarze budownictwa. Badania wykazały, że 79% gospodarstw domowych w całej Europie chciałoby móc uwzględniać aspekty środowiskowe przy dzierżawie lub zakupie nieruchomości.
 
Przedstawione przez KE wnioski prawodawcze mają zapewnić architektom, producentom wyrobów budowlanych, przedsiębiorstwom budowlanym i wszystkim pragnącym kupić lub wynająć nieruchomość lepszy dostęp do informacji na temat związanych z tym aspektów środowiskowych i zdrowotnych. Łatwiej będzie porównać oddziaływanie na środowisko różnych opcji w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i rozbiórki budynków, co z kolei będzie zachęcać do tworzenia zrównoważonych budynków w całej UE.
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny