Przyśpieszenie dekarbonizacji transportu

Cel: przyśpieszenie dekarbonizacji transportu drogowego

Firma Nestlé poinformowała, że dołączyła do grona partnerów tworzących European Clean Trucking Alliance, czyli sojusz, który skupia organizacje pozarządowe, spedytorów, logistyków i firmy zajmujące się towarami konsumpcyjnymi. Ich wspólnym celem – jak podaje Nestlé – jest przyśpieszenie dekarbonizacji transportu drogowego w Unii Europejskiej (UE).

Przyśpieszenie dekarbonizacji transportu drogowego by osiągnąć neutralność emisyjną

Podczas gdy kraje europejskie starają się wyjść z kryzysu spowodowanego COVID-19, Nestlé i pozostali członkowie tego sojuszu wzywają rządy do inwestowania i przyśpieszenia przejścia na bardziej proekologiczny transport. Dalsze ograniczanie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza spowodowanych transportem drogowym pomoże zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) i sprawi, że Europa będzie pierwszym kontynentem, który osiągnął neutralność emisyjną – podkreśla firma.

Cieszymy się, że jesteśmy jednym z członków-założycieli European Clean Trucking Alliance. Poprawa wydajności naszego transportu i dystrybucji ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy osiągnąć zerową emisję netto dwutlenku węgla do 2050 roku. Od 2014 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 w logistyce w Europie o ponad 10%. Posiadanie większej liczby pojazdów bezemisyjnych i wymaganej infrastruktury pomoże przyspieszyć ten postęp – powiedział Paul Lammers, dyrektor ds. łańcucha dostaw w Nestlé na Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Przyśpieszenie dekarbonizacji transportu wymaga wiele pracy

Do zagadnienia odniósł się również Adam Jarubas, polski poseł Parlamentu Europejskiego. – Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że europejskie przedsiębiorstwa popierają redukcję emisji w transporcie. Trzeba włożyć wiele pracy, aby przezwyciężyć ograniczenia techniczne. Z powodzeniem działaliśmy na rzecz ekologicznego miejskiego transportu autobusowego, co jest pierwszym ważnym krokiem. Było to jednak możliwe na krótkich, przewidywalnych trasach pojazdów, o czym nie ma mowy w przypadku ciężkiego transportu drogowego na dalekie odległości. Aby osiągnąć nasz cel, potrzebujemy ścisłej współpracy wszystkich podmiotów: przedsiębiorstw, przemysłu wytwórczego i organów regulacyjnych – powiedział.

Tymczasem firma Nestlé chwali się, że już wkroczyła na ścieżkę prowadzącą ku bezemisyjnej przyszłości. We wrześniu 2019 r. firma ogłosiła, że będzie dążyć do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Nestlé wkrótce opublikuje plan spójny z tym celem, w tym cele pośrednie – zapewnia firma.

Wybrane działania na rzecz dekarbonizacji transportu drogowego

Firma podkreśla, że w Polsce zastępuje wszystkie swoje auta służbowe samochodami hybrydowymi. Pierwsze z nich wyjechały na ulice już rok temu. Do końca 2020 r. firma wymieni ponad 380 z 700 aut, a w ciągu kolejnych dwóch lat 100% samochodów we flocie Nestlé będzie miało napęd hybrydowy. W ten sposób firma ograniczy emisję dwutlenku węgla aż o 30%.

Działania w celu minimalizowania wpływu transportu na środowisko prowadzi także Nestlé Waters z zakładem rozlewniczym w Nałęczowie. Firma m.in. eliminuje załadunek samochodów z klasą emisji spalin Euro 3 i Euro 4 na rzecz samochodów z napędami bardziej przyjaznymi środowisku – Euro 5 i Euro 6. Nestlé Waters korzysta także z lekkich naczep, którymi można przewozić więcej ton towaru bez zwiększonego zużycia paliwa. Tam, gdzie to możliwe, Nestlé rezygnuje z transportu drogowego i korzysta z alternatywnych środków transportu. Na przykład we Francji firma zmniejszyła równowartość 27000 przejazdów ciężarówek rocznie, zmieniając transport drogowy swoich marek wodowych Perrier na pociąg elektryczny.

Paliwa alternatywne i elektryczne ciężarówki, czyli przyśpieszenie dekarbonizacji transportu drogowego

Firma zaznacza również, że przechodzi na już dostępne rozwiązania, takie jak paliwa alternatywne i elektryczne ciężarówki. We Włoszech Nestlé współpracuje ze swoimi partnerami transportowymi, aby korzystać z ciężarówek napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Firma nadal ściśle współpracuje z branżą w zakresie wdrażania technologii elektrycznych ciężarówek, szczególnie przeznaczonych na krótkie trasy. Wkrótce stanie się to rzeczywistością dla niektórych części operacji transportowych w Europie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Nestlé

reklama

 

partner merytoryczny

reklama