biometan napędzi flotę

Biometan napędzi flotę sieci handlowej

Firma IVECO zwraca uwagę na punkt zwrotny w obszarze trwałego rozwoju w sektorze transportu ciężarowego. Punktem tym jest fakt, że spółki Lidl, IVECO, LC3 oraz Edison wprowadzają pierwsze zasilane biometanem pojazdy we włoskiej flocie sieci sprzedaży detalicznej.

Jak podaje IVECO, w centrum logistycznym w Somaglii (Lombardia) zaprezentowano nową proekologiczną flotę spółki Lidl, która ma zaopatrywać punkty sprzedaży w północnych Włoszech. Dzięki zastosowaniu biometanu poziom emisji CO2 jest niższy o 95%, a zasoby są wykorzystywane w obiegu zamkniętym.

Biometan napędzi flotę spółki Lidl we Włoszech

Pięć nowych, zasilanych biometanem, pojazdów należących do floty spółki Lidl zaprezentowano 23 stycznia br. Ich wprowadzenie do eksploatacji jest wynikiem współpracy sieci ze spółkami IVECO, LC3 Trasporti oraz Edison. To pierwsze takie wydarzenie we włoskim sektorze handlu detalicznego i hurtowego, co ponownie podkreśla niezachwiane zaangażowanie partnerów w zrównoważony rozwój – podkreśla IVECO.

Biometan napędzi flotę spółki Lidl we Włoszech. Nowe IVECO Stralis NP 460 HP CNG, które zastosowano w ramach przedsięwzięcia, będzie zasilane biometanem – jak zaznacza IVECO – paliwem odnawialnym i zrównoważonym, pod względem emisji CO2, zarówno przez pojazd w trakcie jazdy, jak i w cyklu życia produktu, które są znacznie niższe w porównaniu z innymi rodzajami paliwa.

Jesteśmy niezwykle dumni z bycia pierwszym włoskim przedsiębiorstwem wykorzystującym nowe pojazdy napędzane biometanem, paliwem, które promuje model gospodarczy oparty na zrównoważonym rozwoju. Naszym celem długofalowym jest stopniowe przechodzenie z transportu wykorzystującego głównie paliwa kopalne na paliwa alternatywne o obniżonej emisji CO2, takie jak biometan i skroplony gaz ziemny (LNG), wykorzystywane już w dużej flocie pojazdów. Działania spółki Lidl na rzecz bardziej zrównoważonej logistyki rozpoczęły się w 2015 r., kiedy wprowadziliśmy pierwsze ciężarówki napędzane LNG. Od tego czasu osiągnęliśmy bardzo pozytywne wyniki: mimo, że stale rozszerzaliśmy naszą działalność i otwieraliśmy średnio 40 nowych punktów sprzedaży rocznie, udało nam się zmniejszyć emisje CO2 o 5,2%, co oznacza uniknięcie emisji na poziomie 620 000 ton. Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za pomoc w realizacji tej inicjatywy: spółkom LC3, IVECO oraz Edison. Są to duże przedsiębiorstwa, leaderzy sektorów, którzy podzielają nasze wartości i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju – stwierdził Pietro Rocchi, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i logistyki w spółce Lidl Italia.

Biometan napędzi flotę – pięć pojazdów wokół centrum w Somaglii

Przedsięwzięcie to jest możliwe dzięki technologii opracowanej przez IVECO. – IVECO zdało sobie sprawę, że droga do zrównoważonego transportu wymaga alternatywnych układów napędowych. Marka zaspokoiła coraz bardziej naglące potrzeby w tym zakresie, dzięki pojazdom zasilanym gazem ziemnym (w stanie gazowym i w stanie skroplonym) – pojazdy te są dziś jedyną konkretną i najbardziej dostępną alternatywą zapewniającą zrównoważony transport. Prawdziwą alternatywą, która już dziś jest faktem, jest biometan: umożliwia on niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. To doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Pracowaliśmy w IVECO przez wiele lat, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajdujemy się dziś i osiągnąć punkt, w którym możemy zagwarantować bezpieczeństwo, infrastrukturę i odpowiedni zasięg – oświadczył Alessandro Oitana, kierownik linii biznesowej pojazdów średnich i ciężkich w IVECO. – Świat zmienia się, i to szybko, a przyszłość z pewnością doprowadzi do wprowadzenia nowych technologii. Jednakże droga do osiągnięcia tych samych warunków pod względem poziomu dopuszczalnego obciążenia, zasięgu, okresu między tankowaniami oraz infrastruktury jest długa. Dlatego naszym zdaniem jedynym obecnie istniejącym rozwiązaniem, które jest zarówno łatwo dostępne, jak i ekonomicznie zrównoważone, jest biometan we wszystkich postaciach (CNG czy LNG) – dodał przedstawiciel IVECO.

Pięć pojazdów napędzanych biometanem będzie obsługiwać rejony wokół centrum logistycznego w Somaglii, jednej z dziesięciu platform logistycznych spółki Lidl zlokalizowanych na terenie Włoch.

Osiągnięty ważny etap – biometan napędzi flotę sieci handlowej

Od momentu założenia firmy LC3 zwracaliśmy szczególną uwagę na innowacje technologiczne oraz technologie stosowane w sektorze produkcji dużych pojazdów ciężarowych, które mogłyby wskazywać początek nowej formy transportu drogowego. Mowa tu zarówno o szczególnej uwadze przykładanej do problemów ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwie aktywnym i pasywnym. Wyłącznie dzięki pierwszym pojazdom wprowadzonym przez IVECO w 2013 r., innowacyjnym pojazdom napędzanym LNG oraz świadomości problemów ochrony środowiska wykazywanej przez spółkę Lidl, LC3 było w stanie opracowywać własną nową metodę organizowania transportu, aż do chwili obecnej, kiedy to udało nam się osiągnąć inny ważny etap: wybór samochodów ciężarowych napędzanych biometanem. Nadal pozostaje wiele do zrobienia w kontekście systemów produkcji biometanu, magazynowania, skraplania i szeroko rozpowszechnionych systemów dystrybucji, jednak LC3 potwierdza swoje zaangażowanie i bazowanie na biometanie, podobnie jak partnerzy spółki – IVECO, Lidl i Edison – podkreślił Mario Ambrogi, dyrektor wykonawczy LC3 Trasporti.

Wykorzystanie OZE i dekarbonizacja transportu – Biometan napędzi flotę transportową

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacja transportu należą do podstawowych celów spółki Edison zgodnych z europejskimi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dziś z ogromną dumą ogłaszamy kolejny krok naprzód w zakresie modelu dystrybucji masowej, który wykonaliśmy za sprawą odpowiedzialnego i wspólnego zaangażowania wszystkich podmiotów łańcucha. Obecnie Edison dostarcza metan do ponad 200 stacji paliw na terenie Włoch, jest członkiem GSE i głównym operatorem uprawnionym do odbioru i dystrybucji tego paliwa. Ponadto Edison angażuje się w tworzenie pierwszego łańcucha logistycznego integrującego LNG na potrzeby dalszego rozwoju trwałej mobilności w transporcie ciężarowym i morskim. Dzięki tym osiągnięciom udział spółki Edison w dystrybucji zrównoważonej mobilności opiera się na pełnej gamie usług obejmującej energię elektryczną, metan i biometan, LNG, a wkrótce i BioLNG – dodał Davide Macor, dyrektor ds. rynku biznesowego Edison.

Na podstawie informacji nadesłanej przez IVECO

fot. IVECO

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama