Bez plastiku w Rybniku

Bez plastiku w Rybniku

Rybniccy radni podjęli uchwałę, której celem jest wyeliminowanie plastikowych naczyń i opakowań, używanych dotąd w urzędzie miasta i miejskich jednostkach – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Radni zadecydowali – bez plastiku w Rybniku

„Rada Miasta Rybnika uważa za konieczne oraz zasadne podjęcie wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań przez Prezydenta Miasta Rybnika i dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika, zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Miasta Rybnika i jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika opakowań i naczyń plastikowych” – można przeczytać w uchwale.

Jak podaje UM, stopniowe ograniczenie używania plastiku w Rybniku polegać ma na zaprzestaniu używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków i słomek plastikowych. Wyeliminowane mają zostać także zakupy wody w butelkach plastikowych, a także korzystanie z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek jest podawany w plastikowych naczyniach. Inicjatywa rezygnacji z tworzyw sztucznych ma polegać także na wykorzystaniu w promocji miasta gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu z dążeniem do rezygnacji z przedmiotów plastikowych. W działaniach objętych inicjatywą mieści się również rezygnacja z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek, a także podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do pracowników i mieszkańców miasta Rybnika.

Rybnicki magistrat dodaje, że podstawowym celem podjętej uchwały jest zapobieganie negatywnemu wpływowi produktów z tworzyw sztucznych na środowisko przyrodnicze, a także na zdrowie człowieka.

Bez plastiku w Rybniku – wyjście naprzeciw unijnej dyrektywie

Ilość odpadów plastikowych na świecie zatrważająco rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i zdrowie ludzkie. Produkty plastikowe można spotkać w każdym z elementów środowiska, w tym w morzach i oceanach. Prowadzone badania pokazują, że plastikowe produkty jednorazowego użytku stanowią połowę wszystkich odpadów morskich. Kolejnym problemem jest trwałość produktów plastikowych. Rozkładają się one kilkaset lat, kumulując się w środowisku – przypomina Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, na którego wniosek podjęta została uchwała.

Przy okazji UM dodaje, że od 2021 r. będzie obowiązywać zakaz wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są zamienniki. Został on wprowadzony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2019 r., a rybnicka uchwała wychodzi naprzeciw unijnej dyrektywie.

Magistrat przypomina też, iż od ubiegłego roku na miejskich wydarzeniach plenerowych, takich jak koncerty czy mecze, wykorzystywane są proekologiczne i estetyczne kubki wielorazowego użytku. Co warto zaznaczyć, to fakt, że rozwiązanie to zostało nagrodzone w 18. Edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

rys. UM Rybnika

reklama

reklama

 

partner merytoryczny