Chce decentralizacji zarządzania środowiskiem

BCC chce decentralizacji zarządzania środowiskiem

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club (BCC) wypowiedział się negatywnie o działaniach rządu w zakresie poprawy jakości środowiska przyrodniczego i w związku ze swoją oceną chce decentralizacji zarządzania środowiskiem. Klub uważa, że w pierwszym kwartale 2021 r. działania strony rządowej w niewielkim stopniu lub wręcz w ogóle nie wpłynęły na zmianę złego stanu środowiska w Polsce. Organizacja przedsiębiorców podkreśla, że w tym okresie obszernym konsultacjom społecznym poddawane były i są najistotniejsze dokumenty, które wpłyną na politykę rządu. W tym zbiorze BCC wylicza takie dokumenty, jak: „Polityka Energetyczna Polski 2040” (przyjęta i opublikowana w marcu w Monitorze Polskim), „Nowa Polityka Przemysłowa”, „Krajowy Plan Odbudowy” finansowany z Europejskiego Funduszu Odbudowy, oraz – wynikające z nowej umowy spójności – nowe regionalne i centralne programy operacyjne związane z podziałem funduszy europejskich na lata 2021 – 2027.

Chce decentralizacji zarządzania środowiskiem – porażka „Czystego Powietrza” i sukces „Mojego Prądu”

Według BCC, był to okres wyjątkowo trudny, ponieważ uzgodnienie tych programów, które prawie w 70% są związane z obszarem środowiskowym i cyfryzacyjnym, odbywało się w sytuacji wyjątkowych napięć politycznych.

„O ile program >>Czyste Powietrze<< dysponujący ogromnym budżetem ponad 100 mld zł, zarządzany i finansowany „centralnie” należy uznać za porażkę rządu w realizacji projektów mogących znacznie i szybko poprawić tragiczną jakość powietrza w Polsce, to przynajmniej kolejny program >>Mój Prąd<<, skierowany na dofinansowanie fotowoltaiki i wysokoefektywnych źródeł energii, odniósł sukces przyczyniając się do poważnego rozwoju energetyki prosumenckiej” – zauważa Gospodarczy Gabinet Cieni BCC.

Chce decentralizacji zarządzania środowiskiem i docenia aktywność samorządów

Organizacja wskazuje, że na tym tle warto zauważyć dużą aktywność administracji samorządowej w obszarze środowiskowym. Według BCC, jest to cenne i interesujące z uwagi na bezpośrednią odpowiedzialność tej administracji za stan środowiska i zarządzanie jej poszczególnymi komponentami.

„Urzędy miast i gmin, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, utrzymują na wysokim poziomie zaangażowanie w poprawianie jakości powietrza i przeznaczają z bieżących budżetów dużo wyższe środki niż w przypadku rządowego programu >>Czyste powietrze<< na wymianę kotłów węglowych i działania edukacyjne. Podobnie urzędy marszałkowskie (szczególnie: podlaskie, mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, pomorskie) podjęły szereg inicjatyw związanych z poprawą jakości środowiska, w tym na masową skalę inwentaryzacje źródeł jego zanieczyszczania” – podkreśla BCC.

BCC chce decentralizacji zarządzania środowiskiem – obszary szczególnej aktywności samorządów

Pomimo braku rządowych dokumentów strategicznych, szereg samorządów wojewódzkich podjęło wyprzedzające przygotowania do wyznaczenia celów wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, w tym np. zmierzających do budowy programów regionalnych, dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wśród tych zaangażowanych BCC wymienia samorządy województw podkarpackiego i śląskiego. Według organizacji przedsiębiorców, duże i niesłabnące zaangażowanie obserwuje się również w podejmowaniu inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i „zielonym” transportem. Zwiększyła się liczba planów mobilności miejskich, wyznaczania stref ograniczonego ruchu samochodowego, a także wzrosło zaangażowanie w obszarze wymiany taboru autobusowego na bezemisyjny, budowy parkingów park&ride i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Chce decentralizacji zarządzania środowiskiem – rekomendacja gabinetu cieni

Według BCC, pomimo sukcesów administracji samorządowej, należy odnotować również szereg negatywów. Wśród nich organizacja wylicza choćby poważne wydłużenia procesów decyzyjnych powodowanych lockdownami, utrudnioną i rozciągniętą w czasie komunikację z administracją, a także „głuche” telefony i brak przekierowań mailowych, które organizacja określa wręcz zmorą w obszarze kontaktów klientów z urzędnikami. Utrudniony i wolny proces procedowania elektronicznego – w opinii BCC – wskazuje na ograniczoną i nierówną transformację cyfrową naszego kraju.

„Sprawność regionalnej administracji samorządowej w zarządzaniu zagadnieniami jakości środowiska dla wszystkich jego komponentów, nawet przy skromniejszych środkach finansowych jest dużo wyższa niż zarządzanie centralnej administracji rządowej” – podkreśla BCC.

„Dlatego Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, z uwagi na bardzo mierny postęp w poprawie jakości środowiska naszego kraju, rekomenduje i oczekuje rozważenia dokonania restrukturyzacji systemu zarządzania problemami środowiskowymi w kierunku jego decentralizacji.” – podkreśla organizacja przedsiębiorców. Gabinet cieni zarekomendował także, że w dużym stopniu zdecentralizowana powinna być również redystrybucja środków unijnych przeznaczonych na realizację nowych, regionalnych programów operacyjnych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny

reklama