Zrównoważona Europa

Bardziej zrównoważona Europa – otwarcie debaty

W ramach debaty o przyszłości Europy, zainicjowanej przez białą księgę Komisji Europejskiej (KE) z 1 marca 2017 r., wczoraj opublikowany został dokument otwierający debatę na temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 r.

Jak podaje KE, opublikowany dokument został zapowiedziany jako działanie następcze po Orędziu o stanie Unii 2017 wygłoszonym przez Jeana-Claude’a Junckera, przewodniczącego KE. Dokument ten ma odzwierciedlać zaangażowanie Unii Europejskiej (UE) w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), w tym celów porozumienia klimatycznego z Paryża. W dokumencie Komisja analizuje skalę wyzwań dla Europy i przedstawia przykładowe scenariusze dotyczące przyszłości.

Zrównoważona Europa do 2030 r. – dokument Komisji Europejskiej

Komisja zaznacza, że pragnie przeprowadzić debatę na temat tego, w jaki sposób można osiągnąć te cele do roku 2030 i w jaki sposób UE może najlepiej się do tego przyczynić. W scenariuszach zwraca się uwagę na to, co już osiągnięto w ostatnich latach i co jeszcze należy zrobić, jeżeli UE i świat mają zapewnić zrównoważoną przyszłość.

W zrównoważonym rozwoju chodzi – od początku do końca – o ludzi. Rzecz w tym, by nasza gospodarka i nasze społeczeństwo cieszyły się jednocześnie zrównoważonym rozwojem i dobrobytem. Dążymy do tego po to, byśmy mogli zachować nasz styl życia i zapewnić lepszą jakość życia naszym dzieciom i wnukom pod względem równości, zdrowego środowiska naturalnego i prosperującej gospodarki przyjaznej dla środowiska i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Naszym zadaniem jest zadbanie o naszą planetę z myślą o wszystkich ludziach. Europa może i powinna odgrywać wiodącą rolę – powiedział Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący KE.

Komisja podkreśla, że w ciągu ostatnich lat UE zaczęła odgrywać wiodącą rolę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Dowodem na to ma być fakt, że opracowała jedne z najwyższych norm społecznych i środowiskowych, opowiada się za porozumieniem klimatycznym z Paryża i innowacyjnymi rozwiązaniami jak gospodarka o obiegu zamkniętym.

Zrównoważony rozwój zakodowany jest w europejskim DNA. Musimy zagwarantować kolejnym pokoleniom, że będą miały te same możliwości co my lub lepsze, jednocześnie szanując ograniczone zasoby naszej planety. Pomaga w tym plan inwestycyjny dla Europy, który przekonuje sektor prywatny do przyłączenia się, oraz plan działań na rzecz zrównoważonego finansowania, który sprzyja stworzeniu nowego rynku dla zrównoważonych inwestycji. Modernizujemy nasze społeczeństwa w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu, popieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym i czerpiemy korzyści z nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja. W ten sposób dążymy do neutralności klimatycznej i gwarantujemy, że zostawimy naszym dzieciom planetę w lepszym stanie – dodał Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Kluczowe podstawy polityki

Komisja zaznacza, że podobnie jak reszta świata, UE mierzy się obecnie ze złożonymi, stale zmieniającymi się i pilnymi wyzwaniami. Są one związane m.in. z długiem ekologicznym i zmianą klimatu, a także zmianą demograficzną, migracją, nierównością, konwergencją społeczno-gospodarczą oraz presją na finanse publiczne.

W opublikowanym dokumencie nacisk został położony na kluczowe podstawy polityki w związku z przejściem na zrównoważony rozwój, m.in. na odejście od gospodarki linearnej i stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawę nierównowagi istniejącej w naszym systemie żywnościowym, dostosowanie naszych zasobów energii, budynków i mobilności do przyszłych wyzwań oraz zapewnienie, aby przejście to było sprawiedliwe, aby nikt nie został w tyle i aby nie pominięto żadnego miejsca. W dokumencie omówiono czynniki horyzontalne, które mają decydujące znaczenie dla przejścia na zrównoważony rozwój.

Przedstawiony dokument zakłada trzy scenariusze skłaniające do debaty o tym, w jaki sposób osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w UE. Te trzy scenariusze ilustrują różne koncepcje oraz mają za zadanie skłonić do debaty i refleksji. Ostateczny rezultat będzie prawdopodobnie stanowił kombinację elementów wszystkich scenariuszy.

Dokument otwierający debatę zawiera również szczegółowy zestaw załączników, w których omówiono ostatnie działania podjęte przez UE w związku z celami zrównoważonego rozwoju i wyniki tych działań.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

 

partner medialny