Zmiany klimatu priorytetem

Badanie Eurobarometru: Zmiany klimatu priorytetem

Walka ze zmianami klimatu po raz pierwszy znalazła się na szczycie listy priorytetów wskazywanych przez obywateli Unii Europejskiej (UE) w badaniu Eurobarometr. Zmiany klimatu priorytetem, a sześciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że protesty młodzieży w tej sprawie mają rzeczywisty wpływ na politykę – donosi Parlament Europejski (PE).

Zmiany klimatu priorytetem dla Europejczyków

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska, w tym oceanów i bioróżnorodności powinno być najważniejszym priorytetem Parlamentu Europejskiego. Tak uważają Europejczycy.

Najnowszy sondaż Eurobarometru, przeprowadzony na zlecenie PE w październiku 2019 r., pokazał że kwestia zmian klimatu była jednym z głównych motywów udziału w wyborach europejskich w maju 2019 r., zwłaszcza dla młodych ludzi.

Na zmiany klimatyczne jako główny priorytet dla PE wskazało 32% badanych w całej Unii. W 11 państwach członkowskich problem zmian klimatycznych znalazł się na pierwszym miejscu listy najważniejszych wyzwań, z rekordowymi wskaźnikami w przypadku Szwecji (62%), Danii (50%) i Holandii (46%).

W badaniu pytano także, jakie szczegółowe problemy są najważniejsze wśród wyzwań związanych z ochroną środowiska. 52% respondentów wskazało na zmiany klimatyczne, 35% na zanieczyszczenie powietrza, 31% na zanieczyszczenie mórz, a 28% na wylesienie i problem odpadów.

To badanie jasno pokazuje, że Europejczycy oczekują od Unii przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wczoraj w Strasburgu Parlament Europejski przyjął uchwałę deklarującą stan kryzysu klimatycznego i środowiskowego w Europie i na całym świecie. Słuchamy naszych obywateli i podkreślamy potrzebę przejścia od słów do czynów – powiedział David Sassoli, przewodniczący PE, który uczestniczył w otwarciu konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych COP25.

Zmiany klimatu priorytetem dla młodych, których protesty mają znaczenie

W październikowym badaniu, sześciu na dziesięciu Europejczyków uznało, że protesty młodzieży dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi maja bezpośredni wpływ na politykę na szczeblu narodowym i europejskim. Najwięcej przekonanych było wśród mieszkańców Irlandii (74%), Szwecji (71%) i Cypru (70%), najmniej wśród mieszkańców Czech (42%) i Wielkiej Brytanii (47%).

Badanie Eurobarometru – dodatkowe informacje

Sondaż został wykonany przez instytut Kantar na podstawie danych zebranych we wszystkich 28 państwach członkowskich UE w dniach 8 – 22 października br. Wzięło w nim udział 27607 respondentów w wieku powyżej 15 lat, zapytanych w wywiadach bezpośrednich. Wszystkie dane raportu zostaną opublikowane 10 grudnia – zapowiada PE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama