Technologie redukcji emisji rtęci

Badają nowe technologie redukcji emisji rtęci

Elektrownia Pątnów II bada nowe technologie redukcji emisji rtęci. W tym celu podjęła kolejne działania badawczo-rozwojowe (B+R) pod kątem testowania nowej technologii redukcji emisji rtęci. Jak informuje spółka Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK), działania te mają na celu dostosowanie Bloku 9 Elektrowni do zaostrzonych wymagań emisyjnych wynikających z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania.

Nowe technologie redukcji emisji rtęci przedmiotem badań w Elektrowni Pątnów II

Według firmy energetycznej sprawdzającej nowe technologie redukcji emisji rtęci powodzenie testów przyczyni się do skomercjalizowania nowej polskiej technologii w tym obszarze, a jej ewentualna instalacja na Bloku 9 doprowadzi do ograniczenia ilości zanieczyszczeń (w postaci metali ciężkich) emitowanych do atmosfery.

Jak zaznacza ZE PAK, działania te mają na celu zrównoważoną środowiskowo produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego do czasu finalnej eksploatacji Bloku 9.

Spółka ZE PAK dodaje, że Elektrownia Pątnów II jako partner prowadzonych przez firmę INBRAS prac B+R w ramach projektu „Kompozytowy adsorber do ograniczania emisji rtęci w gazach odlotowych” (POIR.01.01.01-00-1119/17), podejmuje działania w kierunku ograniczania szkodliwych zanieczyszczeń oraz zrównoważonej produkcji, jak i dostosowania bloku do najnowszych wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Na podstawie www.zepak.com.pl

fot. ZE PAK

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama