Apel o ograniczenie koszenia

Apel o ograniczenie koszenia i nieużywanie dmuchaw

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy skierował do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych apel o ograniczenie koszenia trawników i zaprzestanie używania dmuchaw. Takie działanie – jak podaje Urząd m.st. Warszawy (UM) – ma pomóc w zmagazynowaniu większej ilości wody, zmniejszyć hałas w mieście i wpłynąć na lepszą jakość powietrza.

Skąd apel o ograniczenie koszenia?

Zwracam się z apelem o rozważenie zaprzestania używania dmuchaw do prac porządkowych na terenie zarządzanych przez Państwa nieruchomości. Urządzenia przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza poprzez unoszenie się pyłu z czyszczonych powierzchni i emisję spalin. Zachęcam też do koszenia trawy tylko w sytuacjach koniecznych, w warunkach chłodu i wilgoci. Korzystnie wpłynie to na środowisko, w którym żyjemy – zaapelował Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Z uwagi na zmiany klimatu oraz coraz częstsze zjawiska ekstremalne, np. długotrwałe susze Warszawa ogranicza koszenie trawników na terenach miejskich m.in. parków, skwerów, a także zieleńców i pasów drogowych oraz podwórek administrowanych przez jednostki miejskie. Przykładowo w pasach drogowych ogrodnicy z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ścinają trawy zaledwie trzy razy w roku. W niektórych miejscach pozostawiane są łąki kwietne lub ostoje przyrody, koszone jedynie jeden lub dwa razy w roku – tłumaczy UM.

Stąd też apel o ograniczenie koszenia do zarządzających spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, którzy proszeni są o dostosowywanie częstotliwości koszenia do panujących warunków pogodowych oraz rodzaju trawnika, ograniczenie koszenia trawy (maksymalnie do trzech razy w ciągu roku) i wykonywania tego zabiegu tylko w sytuacjach koniecznych, np. w miejscach, gdzie trawa szybko przyrasta lub wymaga skoszenia ze względów sanitarnych oraz bezpieczeństwa.

Apel o ograniczenie koszenia – by zatrzymać więcej wody i zwiększyć bioróżnorodność

W apelu wyszczególnione jest cięcie traw podczas chłodniejszych i bardziej wilgotnych tygodni, a także wstrzymanie prac w czasie susz. Według magistratu, stosowanie tzw. wysokiego koszenia, czyli pozostawianie roślin na wysokości ok. 10 cm umożliwi lepsze magazynowanie wody przez zieleń. Z kolei ograniczenie używania urządzeń typu „motokosy” na dużych powierzchniach ograniczy hałas i zużycie energii elektrycznej. Jedynie w przypadku nowo założonych trawników, roślin na placach zabaw, przy placówkach oświatowych i zieleńcach ogólnodostępnych, a także na terenach wykorzystywanych rekreacyjnie, kosić należy częściej – jak zaznacza UM – w miarę potrzeb.

Rzadko koszone rośliny zatrzymują wodę w glebie i obniżają temperaturę podłoża. W ten sposób eliminowane są tzw. miejskie wyspy ciepła oraz minimalizowane skutki suszy. Polepszają się dzięki temu warunki na terenach gęsto zabudowanych, gdzie w upalne dni zauważalny jest deficyt wilgoci. Więcej wody w stolicy oznacza także zwiększenie różnorodności biologicznej – na trawnikach niekoszonych pojawiają się nowe gatunki roślin i owadów – wylicza UM.

Warszawa bez dmuchaw

W celu ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem powietrza i przed hałasem, na terenach zarządzanych przez miasto podczas prac porządkowych od 2020 r. obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw. Dzięki temu w nowo podpisanych umowach z wykonawcami warunkiem jest usuwanie ściętej trawy bez użycia maszyn nawiewających – przypomina UM.

Według magistratu, rezygnacja z dmuchaw może pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy, bowiem drobne cząstki pyłów, wzbijane przez maszyny nawiewające mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Powodują nasilenie objawów chorób układu oddechowego oraz zmniejszają wydolność układu krążenia. Na działanie pyłów narażeni są szczególnie seniorzy oraz kobiety w ciąży.

Przy okazji UM przypomina, że uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, aktualizujące program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska weszły w życie na początku 2018 r. Wprowadziły one całkowity zakaz używania dmuchaw do sprzątania liści z chodników i trawników będących w zarządach dróg gmin i województwa oraz ograniczenie stosowania dmuchaw do liści w przypadku ostrzeżeń o złej jakości powietrza. Choć przepisy te nie dotyczą zarządców spółdzielni i właścicieli nieruchomości, Warszawa apeluje o pójście śladem miasta – priorytetem jest troska o przyrodę i poprawa jakości życia mieszkańców stolicy – podkreśla UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama